IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Muzeum Zamkowe w Pieskowej Skale

PIESKOWA SKAŁA - Muzeum Zamkowe - oddz. Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu w Krakowie

ADRES:

Sułoszowa, 
tel. tel. (012) 389 60 04
mieści się w zamku w Pieskowej Skale


EKSPOZYCJE: 

Przemiany stylowe w sztuce europejskiej od średniowiecza do poł. XIX w., Dzieje zamku w Pieskowej Skale, Malarstwo angielskie
Wyposażenie zamku nie pochodzi z tego miejsca, Eksponaty należą do inwentarza wawelskiego. Wystawione są tu również modele, materiały kartograficzne i ikonograficzne, materiały lapidarne, dokumenty, pamiątki, mundury i broń po powstańcach z l. 1863-64. Biblioteka zawierająca ok. 20 tys. tomów (w tym cenne starodruki) do 1939 znajdowała się w zamku Sapiehów w Krasiczynie.

W komnatach I piętra ekspozycję prezentującą dzieła sztuki - od średniowiecza po manieryzm, a na II piętrze od baroku poprzez rokoko, klasycyzm po biedermeier

Ekspozycja rozpoczyna się od sali średniowiecznej, do której symbolicznie wiodą piętnastowieczne drzwi z kościoła w Woli Radziszowskiej. Pomieszczono w niej kolekcję gotyckich Madonn, pochodzących z niezachowanych ołtarzy z Polski, Śląska, Pomorza i Niemiec. W bogatej kolekcji malarstwa XV wieku zwraca uwagę unikalny obraz epitafijny Jana z Ujazdu, dworzanina króla Kazimierza Jagiellończyka, oraz skrzydła z ołtarza z historią św. Stanisława. Ściany zdobią dwa pochodzące z XVI wieku gobeliny.

W sali poświęconej sztuce XVI wieku znajdują się trzy wielkie tkaniny flamandzkie ukazujące sceny z życia Mojżesza, zabawy pasterskie i scenę starotestamentową. Eksponowane są barwne naczynia i rzeźby majolikowe z Urbino i Wenecji. Jest także skrzynia podróżna i serpentynitowe flasze na lekarstwa. W kolejnej sali zobaczyć można obiekty pochodzące z XVII wieku. Kustosz Olgierd Mikołajski zwraca uwagę na portret jednej z właścicielek zamku, Francuzki Marianny d'Arquien, żony Jana Wielopolskiego, siostry królowej Marysieńki Sobieskiej.

Pośród obrazów szkoły holenderskiej przyciąga uwagę portret otyłego mężczyzny. Wysoką klasę prezentują włoskie i niemieckie sepety, jest tu kolekcja naczyń z cyny, kamionki, miedzi i mosiądzu, a także zbiór kłódek i zamków.

Oryginalny portal wprowadza do sali ukazującej sztukę XVIII wieku. Dominują w niej tkaniny i wspaniałe łoże Anny Potockiej z Krystynopola na Ukrainie. Jej mąż Franciszek Salezy Potocki zamówił do swej rezydencji w Tulczynie serie gobelinów, które powstały przed 1772 rokiem i były kopią wersalskich XVII-wiecznych gobelinów, zaprojektowanych przez Charles'a le Bruna.


CZYNNE:

CENY BILETÓW: 

Bezpłatnie - wstęp na zamek dolny

7,50 zł bilet normalny i 4,50 zł bilet ulgowy - zamek górny i muzeum

DODATKOWE INFORMACJE:

 

powiększ
Fot. Dariusz Orman - zamek w Pieskowej Skale

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Pieskowa Skała. Widok ogólny zamku z Doliny Prądnika

powiększ
Fot. Dariusz Orman - arkadowe krużganki zamkowe

powiększ
Fot. Dariusz Orman - wejście do Muzeum

powiększ
Fot. Dariusz Orman - barokowe ogrody zamkowe

powiększ
Fot. Dariusz Orman - imponujący zegar na wieży zamku w Pieskowej Skale

Zobacz także

Pieskowa Skała
zamek w Pieskowej Skale
Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony