IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu

OLKUSZ - Muzeum Regionalne PTTK

ADRES:

32-300 Olkusz, ul. Rynek 20, tel. (032) 643-42-27, 641-41-85


EKSPOZYCJE: 

Muzeum mieści się w zabytkowej XVI-wiecznej kamienicy. Dzieje tego obiektu nie są dokładnie znane. Po II wojnie światowej, w trakcie prac remontowych, odkryto tu elementy dawnej XIV-wiecznej architektury, m.in. kolebkowe sklepienie z gotyckiej cegły, fragmenty murów i portal z czerwonego piaskowca olkuskiego. Obiekt uznano za zabytkowy (najstarszej zachowanej w Olkuszu narożnej kamieniczce przy Rynku).

Inicjatywa utworzenia muzeum w Olkuszu zrodziła się w 1911 roku w grupie działaczy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Głównymi inicjatorami byli: Jan Jamo, Antoni Minkiewicz, Zofia i Antoni Okrajniowie, Jan Osmołowski, Regina i Kazimierz Tacikowscy. W tym samym roku odbyło się oficjalne otwarcie placówki. Po wybuchu II wojny światowej zbiory rozdzielono i rozdano na przechowanie zaufanym osobom. Ponownym ich zgromadzeniem zajął się po wojnie Bronisław Czarniecki. W 1958 roku Muzeum wznowiło działalność. W 1965 roku władze miasta przydzieliły Muzeum odpowiednie pomieszczenia w zabytkowej kamienicy.

Zbiory Muzeum Regionalnego PTTK w Olkuszu liczą 2112 muzealiów z dziedziny etnografii, górnictwa, historii, numizmatyki. Dawne przedwojenne zbiory, skompletowane przez działaczy PTK, wzbogaciły dary społeczeństwa oraz zakupy. Ekspozycja zajmuje cztery pomieszczenia o łącznej powierzchni 188 m2 i składa się z działów: górniczego, historii miasta i regionu olkuskiego, etnograficznego i sztuki (malarstwo i rzeźba).

Historia górnictwa kruszców na ziemi olkuskiej - minerały i kruszce z kopalni olkuskich, narzędzia i sprzęt górniczy, makieta terenów górniczych i sztolni według ich stanu z XVIII w.

Wśród zabytków związanych z historią miasta najciekawsze to najstarszy eksponat - fragment księgi miejskiej Olkusza z 1631 roku, ponadto pieczęcie miejskie, herby miasta. Z etnografii na uwagę zasługuje kolekcja świątków i rzeźb ludowych wykonanych przez miejscowych artystów.

Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu posiada również liczący 1150 woluminów księgozbiór, tematycznie dotyczący terenów dawnego powiatu olkuskiego tzw. Ilkusiana.


CZYNNE:

CENY BILETÓW:

DODATKOWE INFORMACJE: Niestety osobiście miałem zdarzenie, że mimo godzin, w których muzeum to miało być otwarte zastałem zamknięte drzwi bez żadnej informacji zatem polecam przed wybraniem się do tego Muzeum wcześniej zadzwonić i ustalić termin.

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Olkusz. Kamienica Batorówka (Królewska), ob. siedziba Muzeum - widok z Rynku

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Olkusz. Kamienica Batorówka (Królewska) - widok od strony wschodniej

Zobacz także

Olkusz
muzea Olkusza

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony