IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich

CHRZANÓW - Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich

ADRES:

32-500 Chrzanów
ul. Mickiewicza 13
tel./fax. (032) 623 51 73, tel. (032) 753 87 11
www: www.muzeum.chrzanow.pl 


EKSPOZYCJE: 

Budynek muzeum mieści się w starym lamusie dworskim z końca XVI w. Usytuowany jest na skraju parku w niewielkiej odległości od chrzanowskiego rynku. Muzeum w Chrzanowie od 1960 roku gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia zbiory z zakresu historii, kultury oraz przyrody. 

Obecnie ekspozycja podzielona jest na 7 działów:

Salonik mieszczański z I połowy XIX wieku. Wnętrze biedermeierowskie (parter)
Salonik w typie biedermeier zdobią meble, obrazy, zegary i bibeloty charakterystyczne dla stylu mieszczaństwa z początku XIX wieku. Zaprezentowane zostały m.in. zbiory szkła dziewiętnastowiecznego z emblematyką patriotyczną, masońską i motywami ze znanych zdrojowisk.

Skały i minerały ziemi chrzanowskiej (parter)
Na wystawie można prześledzić ostatnie 400 milionów lat okolic Chrzanowa (wędrując od Krakowa do Przemszy i od dewonu do współczesności). Przedstawiono okazy z poszczególnych epok geologicznych: dewonu (tzw. czarne marmury), karbonu (wapienie węglowe z Czatkowic, odciski flory i fauny karbońskiej, arkoza kwaczalska), permu (melafiry, diabazy, porfiry) i jury (amonity i gąbki). Ekspozycję uzupełniają mapy pokazujące podstawowe procesy geologiczne i fotografie odkrywek skał.

Flora i fauna okolic Chrzanowa (parter)
Ekspozycja oparta na bogatych kolekcjach zielnikowych, fitogalerii i mykogalerii oraz spreparowanych okazach zwierząt uzupełniony o materiały o zaginionych i rzadkich okazach roślin i zwierząt ziemi chrzanowskiej. Ciekawostką jest zbiór muszli ślimaków i małży tropikalnych.

Pradzieje ziemi chrzanowskiej (piętro)
Wystawa ukazuje najdawniejsze dzieje regionu od schyłkowego paleolitu aż po wczesne średniowiecze. Eksponaty pochodzą z badań wykopaliskowych prowadzonych przez Muzeum w Chrzanowie w Jankowicach, Żarkach-Ziajkach, Imielinie i na Lipowcu. Obszerna prezentacja dotyczy zagadnień związanych z kulturą łużycką ze schyłku epoki brązu i początków epoki żelaza. Są tu zespoły grobowe całopalne i zrekonstruowany grób szkieletowy, a ponadto liczne naczynia ceramiczne i wyroby z brązu, żelaza i ołowiu.

Chrzanów i chrzanowianie na przestrzeni dziejów (piętro)
Przedstawiono tu ikonografię miasta, dokumenty i insygnia cechowe i miejskie, pieczęcie, pamiątki historyczne należące do chrzanowian, zabytkowe meble, przedmioty związane z właścicielami Chrzanowa, zdjęcia. Do najcenniejszych muzealiów należy późnogotycka rzeźba przedstawiająca św. Stanisława ze Szczepanowa, pochodząca z warsztatu Wita Stwosza. Wystawę uzupełniają elementy świątecznego ubioru chłopskiego i przykłady małopolskiej rzeźby sakralnej.

Fablok – pierwsza fabryka lokomotyw w Polsce (piętro)
Wystawa przedstawia działalność „Fabloku” od jego powstania po dzień dzisiejszy. Bogaty materiał ikonograficzny, m.in.: rys historyczny, fotografie z wizyty Prezydenta Ignacego Mościckiego, tablice informacyjne z parowozów, akcje pierwszej Spółki Akcyjnej projektu Józefa Mehoffera, fotografie parowozów, medale, odznaczenia, certyfikaty, wydawnictwa.

W synagodze i w domu żydowskim. Judaica ze zbiorów Muzeum w Chrzanowie. (piętro)
Na wystawie przeważają wyroby rzemiosła artystycznego: przedmioty przeznaczone do kultu bożniczego i użytku domowego (stół przygotowany do szabatu z bimbą i wiszącym nad nią współczesnym parochetem, tory, ich ozdoby, tałes z atarami, tefiliny oraz zespoły balsaminek, lampek chanukowych i innych świeczników). Wśród dużego zbioru obrazów warto wymienić prace A. Markowicza, L. Lewkowicza, I. Bieńka i loklanych artystów takich jak J. Chwastowski i Wł. Bytomski.


CZYNNE: [sezon 2007]

poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki – 8.30-14.30,
środy – 8.30-18.30,
niedziele – 10.00-14.30 (wstęp bezpłatny)

CENY BILETÓW: [sezon 2007]

3 zł – bilet zwykły,
2 zł – bilet ulgowy

DODATKOWE INFORMACJE:

Od 1 stycznia 2007 r. dotychczasowy oddział Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i muzeum na zamku Lipowiec w Babicach odłączyły się od tutejszego muzeum i uzyskały samodzielność.

powiększ
Chrzanów. Siedziba muzeum (d. lamus), fot. Z. Bereszyński

powiększ
Ekspozycja muzeum w Chrzanowie, fot. T.Kluk

powiększ
Ekspozycja muzeum w Chrzanowie, fot. T.Kluk

powiększ
Ekspozycja muzeum w Chrzanowie, fot. T.Kluk

powiększ
Ekspozycja muzeum w Chrzanowie, fot. T.Kluk

powiększ
Ekspozycja muzeum w Chrzanowie, fot. T.Kluk

Zobacz także

Chrzanów
muzea w Chrzanowie
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony