IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni

ALWERNIA - Małopolskie Muzeum Pożarnictwa

ADRES:

Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni im. Zbigniewa Gęsikowskiego
32-566 Alwernia, ul. Korycińskiego 10
Dyrektor muzeum Pan Stefan Adamowski (012) 283-23-23, 504 089 047
Kustosz muzeum Pan Henryk Bazela (012) 283-17-50


EKSPOZYCJE: 

Muzeum Pożarnictwa w Alwerni powstało 4 maja 1953 r., czyli w dniu św. Floriana – patrona strażaków. Głównym inicjatorem założenia muzeum oraz późniejszym społecznym opiekunem-kustoszem był mjr poż. mgr inż. Zbigniew Konrad Gęsikowski (1919 – 1992). Po jego śmierci, w kolejnych latach na przełomie wieków, muzeum stanęło przed groźbą likwidacji wskutek nieuregulowanej sytuacji prawnej i problemów finansowych. Nawet w tak trudnych momentach członkowie OSP nie ustawali w rozwoju muzeum. Ich trud uwieńczony został przyznaniem nagród na najważniejszym w dziedzinie polskiego muzealnictwa, organizowanym przez Ministra Kultury, Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla”. W 1999 r. (XX edycja) muzeum otrzymało wyróżnienie w kategorii „Dokonania z zakresu konserwacji” za konserwację samochodu pożarniczego marki Mercedes, rok produkcji 1926. Kilka lat później (XXIV edycja) – trzecia nagroda za dokonania z zakresu konserwacji – rekonstrukcja pojazdu pożarniczego Polski Fiat z 1938 r. 23 maja 2004 r. zatwierdzono statut, uzgodniony z Ministrem Kultury, i wpisano placówkę do rejestru polskich muzeów. 1 grudnia oficjalnie otwarto Małopolskie Muzeum Pożarnictwa im. Zbigniewa Gęsikowskiego. W ostatnich latach w popularyzację placówki włączył się, pochodzący z Alwerni, popularny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny Andrzej Grabowski.

Obecnie ekspozycja mieści się w 2 salach budynku OSP oraz zbudowanej pod koniec lat 70-tych XX w. wiacie na wielkogabarytowe eksponaty. W strażnicy można obejrzeć m.in. pokaźne zbiory motopomp, sikawek, hełmów z całego świata, urządzeń alarmowych i telekomunikacyjnych, a także kolekcje medali, odznak, sztandarów, instrumentów, zabawek. W pobliskiej wiacie wyeksponowano głównie zabytkowe samochody strażackie oraz sprzęt ratunkowo-gaśniczy.

Specjalne podziękowania za życzliwość i udostępnienie materiałów dla Dyrektora Muzeum Pana Stefana Adamowskiego oraz kustosza Pana Henryka Bazeli.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano również zarys monograficzny autorstwa Pana Jana Racuta „Muzeum Pożarnictwa w Alwerni 1953 – 2005”, nakładem OSP w Alwerni i Muzeum Pożarnictwa.


CZYNNE: po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:
- Dyrektor muzeum Pan Stefan Adamowski (012) 283-23-23, 504 089 047
- Kustosz muzeum Pan Henryk Bazela (012) 283-17-50

CENY BILETÓW: bezpłatny

DODATKOWE INFORMACJE:

powiększ
Budynek OSP w Alwerni, fot. T. Kluk

powiększ
Wiata z kolekcją samochodów, fot. T. Kluk

powiększ
Kolekcja hełmów i aparatów alarmowych, fot. T. Kluk

powiększ
Motopompy, fot. T. Kluk

powiększ
Zdjęcie Zbigniewa Gęsikowskiego, fot. T. Kluk

powiększ
Kolekcja sztandarów, fot. T. Kluk

powiększ
Figurka św. Floriana, fot. T. Kluk

powiększ
Kustosz muzeum Pan Henryk Bazela przy Polskim Fiacie z 1938r. (z boku siedzenia dla strażaków), fot. T. Kluk

powiększ
Pojazd pożarniczy Mercedes z 1926r., fot. T. Kluk

powiększ
Dodge z 1942r., fot. T. Kluk

Zobacz także

Alwernia
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony