IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Złożeniec - rys miejscowości

ZŁOŻENIEC

Wieś leżąca na silnie pofałdowanych i zalesionych terenach Paśma Smoleńsko-Niegowonickiego

1400 - pierwsza wzmianka o wsi funkcjonującej na prawie niemieckim, której sołtyską jest niejaka Świętochna. Jej losy przeplatają się stale z historią Pilicy i Smolenia, gdyż  należała do kompleksu dóbr Toporczyków-Pileckich oraz ich późniejszych sukcesorów.

1436-39 - Sołtysem Złożeńca był niejaki Mikołaj

1825 – po podziale dóbr pilickich  Smoleń wraz ze Złożeńcem zakupił sędzia Roman Hubicki. Jego następca, Leon Epstein ponownie połączył wszystkie dobra. Niedługo później Złożeniec zakupił na własność kupiec Faust von Sturn, który rozparcelował majątek.

Warto zobaczyć:

Pomniki przyrody: osiem skałek na wzgórzu Gaj (nr 193-1970) oraz ostaniec Smyl /Smylowa Skała/ (nr 194-1970), lipa drobnolistna (nr 001275/1-1995) i klon jawor (nr 001276/1-1995)

Zobacz także

Pilica
Smoleń
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony