IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Złoty Potok - rys miejscowości

ZŁOTY POTOK

Jedna z najpiękniej położonych wsi na Jurze. Leży w górnym odcinku dol. Wiercicy, w pobliżu wsch. skraju Wyżyny Krakowskiej. 

Znana ze swych walorów turystycznych i dodatkowych atrakcji: ośrodka jeździeckiego, licznych szlaków pieszych /Orlich Gniazd, Walk 7. Dywizji Piechoty, Zamonitu, Architektury Drewnianej/ i rowerowych /Zygmunta Krasińskiego, Hotelu Kmicic/ w okolicy oraz wielu atrakcyjnych imprez masowych organizowanych przez gminę Janów (Święto Pstrąga, Jurajskie Noce Filmowe itd.)

Legenda o nazwie miejscowości mówi, że dawno temu przez te tereny przejeżdżała drużyna rycerska. Spragnieni rycerze jechali bez kropli wody już kilka dni a wokoło nie napotkali ani jednej rzeczki. Pod wieczór pewnego skwarnego dnia, wojak jadący na czele umęczonej gromady krzyknął z radości na widok rzeki: "O! Złoty Potok!". Na pamiątkę tego wydarzenia miejscowość, która położona była w okolicy życiodajnego źródła nazwana została Potokiem Złotym.

W źródłach mówi się o Potoku. Przymiotnik “Złoty” pojawił się w XVIII w. najpierw w odniesieniu do majątku, następnie i do wsi.

115-40 tys. lat p.n.e. - w okolicznych jaskiniach znaleziska ze środkowego paleolitu

VIII-IX w. - w Dolinie Wiercicy istniało grodzisko "Osiedle Wały"

przełom X i XI w. - znajdowała się tu osada w której produkowano wyroby ze szkła (w 1977 - 78 r. odkryto na terenie wsi znaleziska: żużel szklany, szczątki naczyń szklanych, jamę produkcyjną itd.)

XI-XII w. - ponowne zasiedlenie grodu "Osiedle Wały"

1153 - pierwsza wzmianka o wsi. W najstarszych zapiskach wieś widnieje pod nazwą Potok.

XIII w. - stanowiła siedzibę możnej rodziny Odrowążów.

1258 - powstaje pierwszy kościół.

XIV w. - siedziba rodu Pilawitów, którzy od swej siedziby przybrali nazwisko Potockich.

XV w. - Długosz mówi o Szreniawitach, jako o właścicielach Potoku. Powstaje obecny kościół. Istnieje tu lub w Przyrowie kuźnica na Wiercicy.

1473 i 1475 - wzmianki o istnieniu wieży obronnej należącej do właścicieli wsi - rycerzy Wojtka i Marcina z Potoku herbu Śrzeniawa. Prawdopodobnie wieża ta stała na miejscu, gdzie w późniejszych wiekach stanął pałac Krasińskich (przyp. autora - chyba chodzi tu o pałac Raczyńskich, znajdujący się na wzniesieniu)

1551 - wydana zostaje polska komedia świecka pod tytułem “Komedia żebracza”. Jej akcja dzieje się w Potoku.

od połowy XVI w. - siedzieli tu Silniccy.

przełom XVI i XVII w. - kościół pełnił rolę zboru protestanckiego.

1625 - właścicielami stają się Koniecpolscy

1700 - 1780 - własność Potockich herbu Pilawa. Pochodził stąd Wacław Potocki autor fraszek i “Wojny Chocimskiej”.

Połowa XVIII w. – budowa kuźnicy z wielkim piecem opalanym węglem drzewnym

1780 - przebudowa kościoła

od 1785 - własność Jana Ernesta Birona, księcia kurlandzkiego, przyjaciela carycy Anny oraz jego syna Karola Ernesta. Późniejszymi właścicielami byli kolejno: Szaniawscy, Skarżyńscy i Pintowscy.

1829 – budowa dworku klasycystycznego

1851 - nabył te dobra od Cypriana Pintowskiego generał Wincenty Krasiński (szwadron jego pułku dokonał słynnej szarży w wąwozie Samosierra w Hiszpani w 1808 r.) za sprzedane Dunajewice na Podolu.

około 1853-54 Wincenty Krasiński nadał lasom w dol. Wiercicy charakter parkowy.

1856 - gen. Wincenty Krasiński obok małego dworku wybudował okazały pałac piętrowy. Po śmierci gen. W. Krasińskiego dobra te otrzymał Zygmunt Krasiński.

1857 - Od połowy maja do września tego roku w dworku złotopotockim przebywał Zygmunt Krasiński. Spuścizną jego pobytu są funkcjonujące do dziś nazwy miejsc uznawanych za największe atrakcje turystyczne regionu: Źródła Zygmunta i Elżbiety, staw Irydion itd.W tym okresie umiera jego córka - Elżbieta.

od połowy maja do 22 września 1857 - przebywał tu Zygmunt Krasiński.

1859 - Zygmunt Krasiński umiera pozostawiając majątek swojej córce Marii, ta zaś wyszła za mąż za Edwarda Aleksandra Raczyńskiego.

2 poł. XIX w. - hrabia Edward Raczyński sprowadził z Litwy inż. Michała Girdwoynia który w przysiółku Złotego Potoku - Piszczkowo wybudował pstrągarnię z 22 stawami rybnymi. Była to jedyna pstrągarnia na terenie Królestwa Polskiego oraz pierwsze i największe pstrągowe gospodarstwo rybackie w kontynentalnej Europie

1881 - do tutejszej pstrągarni sprowadzono z Ameryki pierwszą partie ikry pstrąga tęczowego. Transport ikry eskortował senator Stanów Zjednoczonych Ameryki na cześć którego, Raczyński zmienił nazwę jednego ze stawów o nazwie Staw Gorzkich Łez na Amerykan. 

1883 - przebudowa kościoła

Koniec XIX w. – budowa pałacu Raczyńskich

1903 - 39 - syn Marii Krasińskiej i Edwarda Aleksandra Raczyńskiego, Karol właścicielem Potoku Złotego. On to spowodował wybudowanie drogi z Żarek do Janowa. Urządził też nowy park według projektu Franciszka Szaniora. Do ochronki prowadzonej przez hr. Stefanią Raczyńską uczęszczał Jan Kiepura - światowej sławy polski tenor. 

1908 - w tutejszej Pstrągarni rozpoczęto hodowle karpia i sandacza, liczba stawów wzrosła do 46 sztuk i został wybudowany domek stróżów stawowych naprzeciw Skały z Krzyżem

1907 - wnuk poety Zygmunta Krasińskiego - Karol Raczyński zakazał wszelkich wyrębów w lasach w dol. Wiercicy

po 1912 - Karol Raczyński kazał przebudować pałac według projektu Jana Heurichla lub Zygmunta Hendla.

1934 - Karol Raczyński tworzy w dol. Wiercicy rezerwat

1935 - hr. Karol Raczyński sprowadził górali, którzy wznieśli na działce leśnej przy Pstrągarni drewniany dom "góralówkę" - siedzibę powstałego tu oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i I Schroniska Jurajskiego

przed 1939 - hr. Stefania Raczyńska rozebrała domek stróżów stawowych naprzeciw Skały z Krzyżem a rodzinę nadzorcy stawowego przeniesiono tymczasowo na parter "góralówki"

3 wrzesień 1939 - na terenie lasów złotopotockich została rozbita przez przeważające siły niemieckie polska 7 dywizja piechoty, której żołnierze zakopali w nich dużą ilość broni. Nieraz korzystali z niej partyzanci z różnych ugrupowań bojowych, którzy często się tu ukrywali wykorzystując dogodne do tego celu ukształtowanie terenu.

1939-45 - domek "góralówka" przy Pstrągarni służył jako miejsce przerzutowe dla ukrywających się przed hitlerowcami osób, m.in. z Powstania Warszawskiego. 

1942-45 - w lasach na południe od Złotego Potoku walczył oddział AK pod dowództwem "Ponurego" kpt. Jerzego Kurpińskiego wchodzący w skład II Bat. 27 pp A.K. i który brał udział w akcji "Burza".

11 września 1944 - w okolicznych lasach miała miejsce potyczka partyzantów AK “Skała” z najeźdźcą niemieckim, w wyniku której, kilku z partyzantów zginęło.

9 listopada 1944 r. - w podsufitce ganku w "góralówce" przechowywana była broń wykorzystana przez oddział GL-AK pod dowództwem "Twardego" w udanej zasadzce na kata miejscowej ludności, hitlerowskiego żandarma z Żarek - Juliana Schuberta zwanego "krwawym Julkiem". Wyrok wykonano przy "Diabelskich Mostach". 

po 1945 - po wojnie "góralówka" i Pstrągarnia zostały włączone do utworzonego Państwowego Gospodarstwa Rolnego

1947 - po remoncie "góralówki" zakwaterowano w niej na piętrze dwie rodziny

1957 - powołanie rezerwatu "Parkowe"

l. 80. XX w. - w Pstrągarni wybudowano nowy budynek wylęgarni, dokąd z "góralówki" przeniesiono biuro Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Złotym Potoku

1999 - ODR zerwał stary gont z dachu "góralówki" i pokrył go papą

2000 - dokonano urzędowej zmiany nazwy miejscowości z Potok Złoty na Złoty Potok, czyli nazwy używanej potocznie od wielu lat 

czerwiec 2002 - mieszkańcy gminy Janów w 100-lecie urodzin Jana Kiepury ufundowali pomnik-obelisk upamiętniający jego pobyt w miejscowej ochronce 

2005 - Agencja Własności Rolnej skarbu Państwa sprzedała Pstrągarnię długoletniemu dzierżawcy Panu Markowi Piszczale

Warto zobaczyć:

Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela. Wokół kościoła pomniki przyrody - 2 (wg innych źródeł 4) lipy drobnolistne rosnące przy kościele parafialnym (nr 24/108 - 1994), 

Przed obszernym pałacem Raczyńskich stoi murowany, klasycystyczny, parterowy dworek Krasińskich. Od frontu obu budynków staw “Irydion” (nazwany tak przez poetę). W ogrodzie około120 gatunków drzew i krzewów, a około 30 starych drzew (np.: robinia biała o obwodzie pnia 460 cm, modrzew japoński, zwisający dąb bezszypułkowy i takiż jesion wyniosły, tulipanowiec amerykański, wiąz turkiestański oraz pomnik przyrody - 300-letni dąb szypułkowy przy pałacu Raczyńskich (nr 24/111 - 1994) o wysokości 25 m (niektóre źródła podawały wiek drzewa chyba nieco na wyrost na 500 lat), ładne aleje, romantyczny mostek nad sztuczną kaskadą Wiercicy. Obecnie w pałacu Raczyńskich m.in. ma swoją siedzibę Ośrodek Edukacyjny Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego /ul. Kościuszki 9, 42 - 253 Janów, tel. (034) 327 80 30, e-mail zpkpotok@zpk.com.pl / specjalizujący się w pszczelarstwie i zjawiskach krasowych oraz otwarto ekspozycję przyrodniczo-kulturową. 

Pozostałe pomniki przyrody: dąb szypułkowy przy pstrągarni (nr 24/105 - 1994), aleja wielogatunkowa przy nadleśnictwie (nr 24/110 - 1994), dwa okazy na cmentarzu - dąb szypułkowy (nr 24/112 - 1994) i klon pospolity (nr 24/113 - 1994) oraz klon jaworowy rosnący przy ul. Klonowej (nr 24/323 - 1994)

W pobliżu pałacu przy drodze do Żarek stoi kolumna z popiersiem Tadeusza Kościuszki. Pierwotnie ustawiono ją tutaj w 1917 r. dla uczczenia setnej rocznicy jego śmierci. Podczas okupacji Niemcy popiersie zdjęli i do 1974 r. stała pusta kolumna. Wtedy to postawiono nowy pomnik wykonany przez Włodzimierza Wineckiego (lub Wirzeckiego).

Nad cmentarzem w Potoku Złotym znajduje się skaliste Wilcze Wzgórze, na którym stoi obelisk - pomnik poświęcony powstańcom z 1863 r. Postawiono go w XIX w., a w 1983 r. odnowiono i uzupełniono napisem upamiętniającym udział w powstaniu Adama Chmielowskiego (błogosławionego Brata Alberta). Na tym cmentarzu (lub w krypcie kościoła) leży 4- letnia córka Zygmunta Krasińskiego - Elżbieta zmarła w 1857 r.

Dolina Wiercicy stanowi oazę pośród otaczającego ją piaszczystego i skalnego pustkowia północnej części Płaskowzgórza Częstochowskiego. Teren jest tu silnie rozczłonkowany i posiada bogatą rzeźbę. Skał na zboczach jest tu stosunkowo niewiele, przeważnie są skryte w lesie, dość ściśle pokrywającym całą dolinę jednak niektóre formy skalne mieszczące się w tej dolinie są znane na równi z Maczugą Herkulesa z doliny Prądnika. Piękno okolicy od dawna zachwycało ludzi, a odkryte tu rzadkie okazy roślin i zwierząt ostatecznie zostały objęte ochroną prawną w rezerwacie “Parkowe”. Przy okazji omawiania tego rezerwatu omówiona zostanie również szczegółowo sama dolina i znajdujące się w niej cenne i warte zobaczenia miejsca, w tym: Diabelskie Mosty, pomnik AK, Źródła Zygmunta i Elżbiety, Brama Twardowskiego, Pstrągarnia, schronisko PTT "Góralówka Pstrąg", Skała z Krzyżem, Staw Zielony, Osiedle Wały i Grota Niedźwiedzia.

Jaskinia Wiercica

powiększ
Na pierwszym planie staw Irydion, w tle pałac Raczyńskich, fot. D. Orman

powiększ
Dworek Krasińskich, fot. D. Orman

powiększ
Łabędzie na Stawie Amerykan, fot. D. Orman

powiększ

Pomnikowe drzewa w parku pałacowym, fot. D. Orman

powiększ
Staw Amerykan - widok od płd-wsch, fot. D. Orman

powiększ
Kaskadowe ujście Wiercicy ze stawu Irydion, fot. D. Orman

powiększ
Fontanna przed pałacem Raczyńskich, fot. D. Orman

powiększ
Jeden z lwów strzegących wejścia do pałacu, fot. D. Orman

powiększ
Fronton pałacu Raczyńskich, fot. D. Orman

powiększ
Pałac Raczyńskich, fot. D. Orman

powiększ
Staw Amerykan, fot. D. Orman

powiększ
Malowniczy staw Irydion, fot. D. Orman

powiększ
Staw Irydion, fot. D. Orman

powiększ
Kościół w Złotym Potoku, fot. D. Orman

Zobacz także

dworek Krasińskich
pałac Raczyńskich
Muzeum Biograficzne Zygmunta Krasińskiego
Ekspozycja Przyrodniczo-Kulturowa
kościół św. Jana Chrzciciela
rez. Parkowe
J. Wiercica
grodzisko " Osiedle Wały" 

szlak Orlich Gniazd
szlak Walk 7. Dywizji Piechoty
szlak Zamonitu
szlaki rowerowe

Janów
Żarki
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony