IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Zielonki - rys miejscowości

ZIELONKI

Wieś położona w dol. Białuchy (dolny odcinek Prądnika) na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Wyżyny Krakowskiej w północnym sąsiedztwie Krakowa. Na zachód od wsi biegnie czerwony pieszy szlak Orlich Gniazd.

XV-XVI w. - tutejszy kościół stanowił filię akademickiego kościoła św. Anny w Krakowie

koniec XIX w. - odnowa kościoła parafialnego

1971-72 - przedłużenie nawy kościoła

1998 - ufundowanie pomnika papieża Jana Pawła II, który stanął na placu kościelnym

2003-06 - budowa wodociągu Zielonki - Krzyżówki

13 lipca 2007 - gmina Zielonki zwyciężyła w Rankingu Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej jako najlepszy samorząd gminny w Polsce w 2007 roku

Warto zobaczyć:

W zachodniej części wsi na wzniesieniu ponad drogą na Tonie stoi późnogotycki kościół Narodzenia NMP 

We wsi istnieją jeszcze XIX-wieczne zabudowania gospodarcze, chaty z przełomu XX i XX w.

Zabytkowe zespoły młyńskie na Prądniku

We wschodniej części wsi w kierunku Bibic znajduje się poaustriacki artyleryjski fort "Zielonki" (obecnie hotel "Twierdza") z 1884 r. z zachowanymi w pobliżu trzema bateriami ze schyłku XIX i pocz. XX w.

Na zachód od kościoła w kierunku wsi Tonie na polnej drodze napotkać można interesujący zabytek sztuki inżynieryjnej - Czerwony Most, który został wybudowany aby wyeliminować skrzyżowanie dróg polnych biegnących dołem z południa na północ (obecnie biegnie nią pieszy czerwony szlak Orlich Gniazd) z drogą przebiegającą górą z Pn-Zach na Pd-Wsch

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Zielonki. Kościół parafialny

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Zielonki. Gotycki północny szczyt prezbiterium 

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Zielonki. Południowy portal kościoła

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Zielonki. Czerwony Most - widok od dołu

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Czerwony Most

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Zielonki. Czerwony Most - widok od góry

Zobacz także

kościół Narodzenia NMP
szlak Orlich Gniazd
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony