IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Zagórowa - rys miejscowości

ZAGÓROWA

Wieś leżąca koło Imbramowic

około VIII - IX w. - nieopodal Zagórowej funkcjonowało jedno z najsilniejszych grodzisk formującego się państwa Wiślan 

IX w. - grodzisko zostało spalone i opuszczone

1911 - L. Kozłowski przeprowadził pierwsze systematyczne prace poszukiwawcze zabytków wczesnośredniowiecznych na terenie Jury odkrywając przy tym m.in. grodzisko w Zagórowej

po marcu 1940 - w okresie okupacji niemieckiej powstała w Zadrożu grupa pod nazwą "Orlęta Ziemi Olkuskiej" utworzyła w Zagórowej jedną ze swoich komórek. Podobnie w tej miejscowości AK miało tu swoją placówkę, której zadaniem było m.in. pozyskiwanie informacji o działaniach okupanta. 

l. 1947-48 - badania sondażowe grodziska przeprowadzone przez G. Leńczyka

Warto zobaczyć:

Pozostałości po wczesnośredniowiecznym grodzisku pierścieniowym z VIII-IX w. w dolinie Dłubni (Dłubniański Park Krajobrazowy)

powiększ
Fot. Michał Łasiński - Dolina Dłubni - widok w stronę Zagórowej

powiększ
Fot. Michał Łasiński - dolina Dłubni koło Imbramowic, po prawej stronie, na wzgórzu o nazwie Łakota widoczne pozostałości grodziska w postaci wałów ziemnych

Zobacz także

grodzisko w Zagórowej
Imbramowice
Zadroże
Dłubniański PK
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony