IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Zadroże - rys miejscowości

ZADROŻE

Wieś na wierzchowinie jurajskiej

1257 - wzmiankowana w przywileju nadawczym dla klasztoru Klarysek w pobliskim Grodzisku

1909 - budowa kościoła

1939-45 - w latach okupacji niemieckiej w Zadrożu oraz okolicy bardzo silnie rozwinięty był ruch oporu, a szczególnie prężnie działały tu Bataliony Chłopskie

1969 - odsłonięcie pomnika ku czci ofiar hitlerowskiego terroru

Warto zobaczyć:

Kościół św. Marcina

W centrum wsi stoi pomnik ku czci ofiar terroru niemieckiego odsłonięty w 1969 r., a w 1973 uzupełniony o ziemię z pól walk partyzanckich w okolicy.

Zobacz także

kościół św. Marcina

kościół w Grodzisku

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony