IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice - rys miejscowości

DĄBROWA GÓRNICZA - Ząbkowice

Uprzemysłowiona dzielnica Dąbrowy Górniczej położona 2 km na północny zachód od właściwego centrum miasta. Dzielnica ta leży na terenie eksploatacji górniczej złóż dolomitów kruszconośnych rejonu olkusko-siewierskiego. W obrębie dzielnicy: m.in. d. wieś Bielowizna której nazwa wywodzi się od słowa "biel" - mokradło, podmokła łąka. Ważny węzeł kolejowy. Zakład Tworzyw Sztucznych "Erg", URSA - producent wełny mineralnej, Huta Szkła Gospodarczego

Dawniej w Ząbkowicach rozpoczynał się szlak Zamonitu /przeniesiony obecnie do  Niegowonic/

XI w. - początki wydobycia i przetopu ubogich rud cynkowo-ołowiowych

XVIII w. - koło Ząbkowic jeszcze napotyka się na eksploatację galmanu

1725 - w Ząbkowicach uruchomiony został wielki piec (?) i 4 fryszerki [skoro wielki piec został tu przeniesiony w 1763 r. z Sulikowa w wątpliwość poddaje informację o istnieniu tu w 1725 r. wielkiego pieca - przyp. autora], gdzie prawdopodobnie próbowano wykorzystywać ze zmiennym powodzeniem węgiel kamienny do wytopu surówki

1763 - do Ząbkowic przeniesiono z Sulikowa wielki piec - najnowsze osiągnięcie techniki metalurgicznej

1765 - obroty towarowe komory celnej w Siewierzu wykazują kupca z Ząbkowic handlującego lemieszami

1845-48 - budowa Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej z Warszawy do stacji Maczki

grudzień 1847 - pierwszy przejazd pociągu trasą Warszawsko-Wiedeńskiej Drogi Żelaznej z Częstochowy do Ząbkowic

1859 - stację Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w Ząbkowicach połączono przez Dąbrowę, Będzin i Sosnowiec z Szopienicami. Inwestycja ta połączyła bezpośrednio Rosję z Prusami, wkrótce też linia ta zyskała na znaczeniu a utraciła swą dotychczasową rangę linia Ząbkowice-Maczki

1884 - powstaje Huta Szkła Gospodarczego

koniec. XIX w. - w związku z wybudowaniem tu linii kolei warszawsko-wiedeńskiej zauważalne staje się ożywienie gospodarcze

pocz. l. 70- tych XX w. - budowa osiedla Młodych Hutników jako zaplecza bytowego pracowników powstającej Huty Katowice

poł. l. 80- tych XX w. - w czynie społecznym mieszkańcy osiedla Młodych Hutników na jego obrzeżu wybudowali boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki oraz tenisa ziemnego, które wkrótce z powodu braku gospodarza uległy dewastacji

lipiec 1939 - OKR PPS rozpoczyna tworzyć "trójki" - cywilne grupy dywersyjne. Pierwsze z nich powstały m.in. w Sosnowcu, Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Ząbkowicach, Gołonogu, Czeladzi i Zawierciu. Ostatecznie ich utworzenie nie przyniosło oczekiwanych efektów

1-4 września 1939 - zgrupowanie płka Gorgonia  z 23 dywizji grupy operacyjnej "Śląsk" broniąca granicy Polski w okolicy Tarnowskich Gór otrzymała rozkazy wycofania się do Ząbkowic. 

1939-45 - w więzieniu w Ząbkowicach z rąk hitlerowców zginęło m.in. dwóch mieszkańców Sławniowa 

styczeń 1946 - zgrupowanie NSZ "Bolesława" dokonało akcji podczas której rozbroiło czterech milicjantów w Ząbkowicach

Warto zobaczyć:

Neogotycki kościół Zesłania Ducha Świętego 

W północno wschodniej części dzielnicy znajduje się dość duży kamieniołom dolomitu

Herb Dąbrowy Górniczej
Herb Dąbrowy Górniczej

powiększ
Kościół w Ząbkowicach, fot. T. Kluk

powiększ
Fasada kościoła w Ząbkowicach, fot. T. Kluk

powiększ
Dworzec PKP Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, fot. T. Kluk

Zobacz także

Dąbrowa Górnicza
Zawiercie
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony