IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Wierzbie - rys miejscowości

WIERZBIE

Wieś na Wyżynie Wieluńskiej w gminie Praszka, pow. oleski, woj. opolskie, położona przy drodze z Opola przez Kluczbork, Gorzów Śląski i Praszkę do Wielunia. PKS

1381 - założenie wsi na surowym korzeniu przez księcia Władysława II Opolczykaówczesnego pana lennego ziemi wieluńskiej na której powstała wieś. W akcie lokacyjnym wyznaczono 19 łanów dla kmieci oraz 3 łany dla sołtysa. Jest to jedyny przypadek poświadczony źródłowo założenia wsi na surowym korzeniu na terenie ziemi wieluńskiej.

1392 - od tego roku wieś przeszła z rąk książęcych w ręce prywatne, bowiem już wówczas jako właściciele są podawani Wieruszowie zwący się Kowalskimi

przed poł. XV w. - Wierzbie zostało ośrodkiem samodzielnej parafii 

przed 1499 - miejscowy kościół został jednak przyłączony jako filia do parafii w sąsiednim Ożarowie

1 poł. XVI w. - budowa obecnego drewnianego kościoła

XVIII w. - przebudowa kościoła

poł. XIX w. - na południowym skraju wsi funkcjonowała kopalnia rudy żelaza, gdzie wydobywano surowiec dla produkcji hutniczej, jaką parali się mieszkańcy sąsiednich miejscowości: Praszki oraz Kowali. Owa kopalnia została uwieczniona m.in. na planie z 1845 r.

1889 - remont kościoła

1 wrzesień 1939 - Wierzbie znajdowało się bliskim sąsiedztwie granicy z Niemcami, dlatego na terenie od wsi do Mokrska (między rzekami Warta i Prosna) rozlokowane były oddziały 36 pp Armii "Łódź". W najbliższym sąsiedztwie wsi bo pod Praszką, odległą od Wierzbia o ok. 10 km w dniu 1 września już ok. godz. 3.45 [czyli na godzinę przed pierwszymi strzałami na Westerplatte - przyp. autora] nastąpiło przekroczenie granicy Polski przez hitlerowskiego najeźdźcę. W pasie przygranicznym w jakim była wieś rozległy się strzały karabinowe a później artyleryjskie, do których dołączył dźwięk wybuchów związanych z wysadzaniem mostów, dróg itp. przez polskich obrońców. Od 4.40 rano docierały zapewne również odgłosy bombardowania Wielunia. Do południa 36 pułk Legii Akademickiej pod dowództwem ppłka dypl. Karola Ziemskiego powstrzymywał natarcia rozpoznawcze niemieckiej 1 dywizji lekkiej. Dopiero po południu niemieckie czołgi i piechota zmotoryzowana uderzyły na stanowiska obronne pułku na linii Mokrsko-Wierzbie, które utrzymały się do zmroku. Wtedy to po raz pierwszy stwierdzono względną skuteczność polskich rusznic ppanc. wydanych z magazynów w czasie mobilizacji (rusznice z odległości 300 metrów potrafiły przebić pancerz niemieckich czołgów ale nie potrafiły ich na tyle unieszkodliwić, aby zostały unieruchomione). 

2 wrzesień 1939 - w tym czasie główne walki frontowe w pobliżu wsi miały miejsce w okolicy Parzymiechów i nad Wartą w okolicy Bobrownik i Działoszyna. 

Warto zobaczyć:

W centralnej części wsi, przy skrzyżowaniu dróg, stoi drewniany kościół typu wieluńskiego p.w. św. Leonarda Opata z XVI w.

We wsi istnieją lub istniały do niedawna stare domy murowane: nr 66 (z 1918 r.), nr 154 (z 1921 r.) i drewniane nr 163 (1903 r.), nr 164 (1901 r.) i 172 (1916 r.)

powiększ
Wierzbie kościół z 1 poł. XVI w., fot. Z. Bereszyński

powiększ
Wierzbie kościół, fot. Z. Bereszyński

Zobacz także

kościół w Wierzbiu

Bobrowniki
Działoszyn
Mokrsko
Parzymiechy
Wieluń
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony