IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Wierbka - rys miejscowości

WIERBKA

Wieś graniczna między Jurą a Niecką Nidziańską

1853 - wieś nabył przemysłowiec z pobliskiej Pilicy, Chrystian August Moes. Zbudował tu papiernię, która czynna była do okresu międzywojennego

1880 - budowa eklektycznego pałacu

Warto zobaczyć:

Pałac z ogrodem 

Dwa pomniki przyrody: topola kanadyjska obok ruin stajni (nr 196-1968) i zadrzewienia parkowe

Papiernia Moesa z XIX w.

powiększ
Fot. Tomasz Fatyga - Ruina pałacu w Wierbce

powiększ
Fot. Tomasz Fatyga - Ruina pałacu w Wierbce

Zobacz także

pałac w Wierbce
Pilica
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony