IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Widoradz - rys miejscowości

WIDORADZ

Dwuczłonowa wieś ( Widoradz Górny i Dolny ) położona w gminie miejskiej Wieluń w odległości 2,5 km na wschód od Wielunia. Przystanek PKS w sąsiedniej Rudzie.

V w. - istniała tu wczesnośredniowieczna osada związana z grodziskiem

XII w. - grodzisko rozbudowano 

XIII w. - gdy sąsiednia Ruda zaczęła już podupadać obserwowany był najlepszy rozwój grodziska. [Wg innych autorów grodzisko miało powstać nie wcześniej niż w połowie XIII w. co podważałoby dotychczasowe tezy o jego funkcjonowaniu już od V w. i mogła być użytkowana przez urzędników książęcych aż po czasy Władysława Opolczyka, pana lennego ziemi wieluńskiej w latach 1370-1391 - przyp. autora]

przeł. XIII i XIV w. lub na pocz. XV w. - grodzisko zostało spalone, a następnie ostatecznie opuszczone. Być może pożar nastąpił w 1391 r., gdy król polski Władysław Jagiełło odebrał zbrojnie ziemię wieluńską księciu opolskiemu

1485 - w tym roku wzmiankowane było po raz pierwszy pole o tej nazwie, leżące w pobliżu Rudy. Nazwa miejscowości występowała pierwotnie w postaci „Widohrod” lub „Widohrad”, nawiązującej zapewne do położenia wsi w sąsiedztwie funkcjonującego tu w średniowieczu założenia obronnego, którego pozostałością jest zachowane do dziś okazałe grodzisko

1967-69 - muzeum w Wieluniu przeprowadziło badania archeologiczne grodziska

Warto zobaczyć:

Na południe od wsi, pomiędzy Widoradzem i Rudą znajduje się grodzisko 

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Widoradz. Grodzisko

Zobacz także

grodzisko
Muzeum w Wieluniu
Wieluń
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony