IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Udórz - rys miejscowości

UDÓRZ

Wieś w dolinie Pilicy i na jej pd. krawędzi, przechodzącej w wierzchowinę jurajską.

VIII-IX w. - w pobliżu obecnej wsi istniało grodzisko i osada obronna

1232 - komes Pakosław Starszy, syn Lasoty ofiarował tą wieś klasztorowi Bożogrobców w Miechowie

1365 - wieś przechodzi z własności klasztoru miechowskiego w ręce braci Mikołaja i Spytka (późniejsze wzmianki o wsi mówią o jej właścicielach, którymi byli m.in.: Iwo z Obiechowa herbu Wieniawa i jego syn Stanisław Denowski z Jelczy, Mikołaj i Jan Długosze w Czarnocina herbu Wieniawa)

2 poł. XIV i pocz. XV w. - budowa zamku

koniec XVI w. - w rękach A. Korycińskiego

11 lipiec 1944 - partyzanci z oddziału dywersyjnego AK "Parasol" wycofywali się tędy po nieudanym zamachu na sekretarza do spraw bezpieczeństwa w Generalnym Gubernatorstwie, Wilhelma Koppego. W Udorzu partyzantów dopadli Niemcy. W wyniku walki 6 partyzantów zginęło.

wrzesień 1944 - w lesie udorskim nastąpiła koncentracja ok. 700 partyzantów z jednostek AK "Surowiec", skąd oddział ten udał się w Beskidy, w pobliże Sułkowic

1947 - na miejscu potyczki z 1944 r. ustawiono tablicę pamiątkową

1998 - badania archeologiczne na polach należących do wsi przynoszą rewelacyjne odkrycia, zaliczane przez niektórych do jednych z największych sensacji archeologicznych w województwie śląskim

Warto zobaczyć:

Na wzgórzu wśród lasu w odległości ok. 2 km na pd. od wsi wznoszą się ruiny zamku. Na wzgórzu tym widnieją również ślady po wczesnośredniowiecznym grodzisku

Spichlerz podworski z 1763 (1783 ?) z charakterystycznymi podcieniami i czterospadowym dachem.

Ciekawy ceglany most na Udarce (przez który prowadzi czarny szlak).

W miejscu potyczki partyzantów w wąwozie na pn. od wsi umieszczono w 1947 r. tablicę pamiątkową.

Na polach wsi odkryto ślady wczesnośredniowiecznej osady obronnej.

powiększ
Udórz. Pomnik poległych żołnierzy batalionu Parasol, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Płyta na pomniku poległych żołnierzy batalionu Parasol, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Udórz. Obwałowania grodziska z okresu kultury łużyckiej, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Udórz. Relikty zamku, fot. Z. Bereszyński

Zobacz także

ruiny zamku w Udorzu
grodzisko
osada obronna
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony