IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Trzebinia-Siersza - rys miejscowości

TRZEBINIA - Siersza

Dawniej wieś i osada górnicza, obecnie północna przemysłowo-górnicza dzielnica Trzebini. Nieczynna kopalnia węgla kamiennego "Siersza", elektrownia cieplna o mocy 740 MW - Elektrownia "Siersza" (PKE).

Przez Sierszę biegnie czerwony szlak rowerowy Wokół Trzebini, a w dzielnicy Gaj biegnie szlak konny. Dawniej przebiegał tędy niebieski szlak pieszy Dawnego Górnictwa i Puszczy Dulowskiej.

1136 - wzmianka w bulli gnieźnieńskiej o fakcie, że sądownictwu arcybiskupa gnieźnieńskiego podlegali we wsi "Zversov" pod Bytomiem chłopi, kopaczy srebra oraz dwie karczmy [historycy różnie interpretują tą nazwę miejscowości - niektórzy uważają, że tu chodzi o Sierszę, inni że o Siewierz. Są również zwolennicy teorii jakoby wzmianka dotyczyła Chorzowa lub Rept na Śląsku. Są też zdania, że informacja dotyczy miejscowości obecnie nie istniejącej - przyp. autora]. Później należała do dóbr tęczyńskich

od XVI w. - w rejonie Sierszy wydobywano węgiel na niewielką skalę

przeł. XVIII/XIX w. - zorganizowanie wydobycia węgla na większą skalę

1808 - początek eksploatacji węgla na terenie Sierszy w kopalni "Izabela". W tym czasie odżyły wznowiono eksploatacje w okolicznych kopalniach rud ołowiu, co było związane z wynalezieniem metody uzyskiwania cynku z galmanu, który dotąd był składowany na hałdach jako skała płonna  

1811 - uruchomienie pierwszej huty cynku

2 poł. XIX w. - po okresie pewnego zastoju następuje dalszy wzrost zapotrzebowania na węgiel

1880-84 - powstaje kopalnia węgla "Artur"

1907 - spółka Galicyjskie Akcyjne Zakłady Górnicze przejęła kopalnie węgla w Sierszy i Tenczynku, kopalnię rud cynkowo-ołowiowych w Trzebionce oraz hutę cynku w Krzu.

1913 - dla potrzeb kopalni węgla i powstałej w tym roku cementowni "Górka" (w pobliżu Sierszy) przy współudziale kapitału polskiego i francuskiego zbudowana została Elektrownia Siersza Wodna (Siersza I) o mocy 5 MW czynna przez około 40 lat

1918-39 - w okresie międzywojennym w Sierszy powstało kilka dalszych kopalń węgla

1928 - w tym roku Elektrownia Siersza Wodna osiągnęła maksymalną w swojej historii moc 22,5 MW

1949 - połączenie kopalni "Zbyszek" w Krzu z kopalnią "Artur" w jedną kopalnię pod nazwą Kopalnia Węgla Kamiennego "Siersza" w Sierszy

1 grudnia 1957 - decyzja o budowie elektrowni cieplnej "Siersza II" mającej bazować głównie na zasobnych pokładach węgla KWK "Siersza"

1 kwietnia 1958 - rozpoczęcie budowy elektrowni "Siersza II" 

l. 60-te XX w. - likwidacja elektrowni Siersza I

1962 - w dniu 30 czerwca przekazany został do eksploatacji blok nr 1 elektrowni Siersza II a 30 listopada blok nr 2, co zakończyło pierwszy etap budowy elektrowni mający na celu wybudowanie dwóch bloków po 130 MW mocy zainstalowanej każdy

1 stycznia 1963 - rozpoczęcie drugiego etapu budowy elektrowni Siersza II

1969 - osiedle Siersza połączono z Trzebinią pod nazwą Trzebinia-Siersza. 31 marca oddano do eksploatacji blok nr 4, 15 września blok nr 3 a 25 września blok nr 5 w Elektrowni "Siersza"

1 marca 1970 - do eksploatacji oddany został ostatni blok w elektrowni Siersza opatrzony numerem 6. Jest to zatem data zakończenia drugiego etapu budowy elektrowni mająca na celu wybudowanie 4 bloków każdy po 120 MW mocy zainstalowanej 

około 1972 - powstaje Instytut Odsiarczania Spalin

1973 - w dawnej dzielnicy Sierszy Gaju zakończono budowę największej wówczas w Polsce elektrowni cieplnej "Siersza II"

1990-94 - w elektrowni Siersza przeprowadzono modernizację bloków 3-6

1993-96 - w elektrowni zostały zmodernizowane układy odpopielania i odżużlania

1 kwietnia 1996 - przekształcenie Elektrowni "Siersza" w spółkę akcyjną

1997-98 - budowa Instalacji Odsiarczania Spalin - IOS w elektrowni 

30 czerwca 1998 - przekazanie do eksploatacji IOS bloków nr 3 i 6 w elektrowni

1 stycznia 1999 - rozpoczęcie rewitalizacji bloków nr 1 i 2 w elektrowni

2000 - W dniu 1 grudnia Elektrownia Siersza uzyskała certyfikat ISO 14001, a już 29 grudnia tego samego roku została włączona do Południowego Koncernu Energetycznego

30 czerwca 2001 - przekazanie do eksploatacji bloku nr 1 po rewitalizacji w elektrowni

lipiec 2001 - w wyniku prowadzonych inwestycji w elektrowni "Siersza" ukierunkowanych na ekologię została ona skreślona z niechlubnej "Listy 80" zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska

31 grudnia 2002 - przekazanie do eksploatacji bloku nr 2 po rewitalizacji w elektrowni

2003-04 - modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w elektrowni

6 października 2004 - Elektrownia Siersza uzyskała certyfikat ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001

Warto zobaczyć:

W pobliżu głównego szybu "Artur" w centrum Sierszy wznosi się pomnik ku czci ofiar II wojny światowej. Nieopodal stoi zabytkowa willa NOT wybudowana w stylu dworkowym.

Koło stacji PKP Siersza u zbiegu ulic do Os. Siersza i Czyżówki znajdują się tereny nieczynnej kopalni "Siersza". Nieco dalej na południowy- wschód na granicy osiedla Krze i osiedla Północ przy zbiegu ul. Grunwaldzkiej z Piłsudskiego wznosi się nieczynny dziś szyb "Zbyszek".

W bezpośrednim sąsiedztwie z północno-wschodnią granicą Trzebini obok Elektrowni "Siersza" i miejscowości Czyżówka położone jest jedno z trzech najbardziej znanych "trzebińskich" kąpielisk - Kozi Bród stanowiący ośrodek rekreacyjny Elektrowni „Siersza". Jest to zbiornik retencyjny Osowiec dla Elektrowni "Siersza" utworzony na najdłuższej w Trzebini rzece (9,7 km długości) o tej samej nazwie do ośrodek. Rzeka Kozi Bród stanowi lewy dopływ Przemszy, a jej źródła leżą w lasach myślachowickich. W okolicy kąpieliska przy drodze z Sierszy do Czyżówki występuje interesująca w kształcie sosna, która dzięki niezwykłemu układowi korzeni nazywana jest „kroczącą".

Od pn. do Sierszy przylega duży kompleks leśny, sięgający w pobliże Olkusza, zwany popularnie puszczą trzebińsko-olkuską. Około 92% drzewostanu puszczy stanowi sosna a tylko 3% buk. Przez omawiany teren przepływają liczne potoki, które w piaskach wyżłobiły głębokie jary, m.in. są to: Sztoła, Kozibród, Żabnik i Jaworznik. W lasach tych w pobliżu miejscowości: Czyżówka, Myślachowice i Płoki w XIX w. znajdowały się liczne kopalnie galmanu, z których nawet dziś można znaleźć wiele śladów. Poważna część lasów (na pn. od Misiur) została zniszczona przez eksploatację piasku dla kopalń, a także w wyniku budowy elektrowni "Siersza II".

Herb Trzebini
Herb Trzebini

powiększ
Plan Trzebini, rys. D. Orman

Zobacz także

Trzebinia
Tenczynek
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony