IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Tarnawa - rys miejscowości

TARNAWA

Wieś na wierzchowinie jurajskiej, otoczona od pd. i wsch. obszernymi lasami.

I poł. XIII w. - wieś była własnością książęcą

1257 - Bolesław Wstydliwy wymienił wieś z klasztorem Norbertanek w pobliskich Imbramowicach za Wielką Wieś koło Krakowa. W posiadaniu klasztoru znajdowała się do 1819.

1784 - budowa dworku

1819 - kasacja majątku Norbertanek w Imbramowicach

po 1831 - po powstaniu listopadowym rząd carski z całego klucza imbramowickiego utworzył tzw. majorat donacyjny (7 wsi w tym Tarnawa) nadawany zasłużonym dla państwa wyższym oficerom carskim, a ci puszczali go w dzierżawę Polakom.

od 1888 - jednym z dzierżawców był Mieczysław Novák. 

1897 - w miejscowym dworze urodził się Zygmunt Novák, który w 1947 był twórcą koncepcji Jurajskiego Parku Krajobrazowego, zrealizowanej dopiero w 30 lat później.

od 1925 - dwór z niewielkim majątkiem pozostałym po parcelacji zakupił doc. dr Zygmunt Novák, zmarły w 1972

Warto zobaczyć:

Zespół dworski

powiększ
Fot. Z. Novak - dwór w Tarnawie

powiększ
Fot. Z. Novak - portyk dworu w Tarnawie

Zobacz także

zespół dworski
klasztor w Imbramowicach
Imbramowice
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony