IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Sułoszowa - rys miejscowości

SUŁOSZOWA

Jedna z najdłuższych w Polsce wsi - ulicówka (długość - 9 km) o zabytkowym układzie przestrzennym, leżąca u źródeł Prądnika, częściowo na wierzchowinie jurajskiej z ostańcami skalnymi. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od popularnego w XII i XIII w. imienia Sułosz (Sulisław). 

ok. 1228 – prawdopodobne tu lub jak podają starsze źródła w pobliskim Grodzisku k. Skały książę wrocławski Henryk Brodaty założył silnie umocnioną drewnianą warownię. Stała się ona miejscem długich walk tego księcia i zarazem opiekuna małoletniego księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego z księciem mazowieckim Konradem o krakowski tron. Gród ten był obsadzony liczną załogą dowodzoną przez krakowskiego wojewodę Klemensa z Ruszczy przez co był uważany za jedną z najsilniejszych warowni na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu [do dziś nie ma całkowitej zgodności co do lokacji grodziska Henryka Brodatego. Jedni uważają, że dokument Bolesława Wstydliwego z 1257 r. mówiący o zezwoleniu na wzniesienie zamku w Grodzisku przez klaryski zaprzecza istnieniu tam wcześniej jakiejś obronnej warowni, z drugiej strony zamek Skała opisany przez Długosza wydaje się być najbardziej bliski Grodzisku - przyp. autora]. W wyniku kilku wypraw wojennych Konrad przejściowo zdobył wszystkie grody w okolicy Krakowa a nawet sam Kraków jednak w 1243 r. ostatecznie to Bolesław Wstydliwy objął panowanie nad dzielnicą senioralną krakowską. 

1315 - pierwsza wzmianka, kiedy Władysław Łokietek nadał jakiemuś Mikołajowi las od zamku Pieskowa Skała przez Sułoszowę do Kosmolowa. Była wsią włościańską w powiecie olkuskim, gminie i parafii Sułoszowa.

1325-27 - pierwsza wzmianka o kościele w Sułoszowej

1370 - za Ludwika Węgierskiego wieś przeszła w ręce Szafrańców

1827 - we wsi mieszkało 2.311 osób w 378 domostwach

Warto zobaczyć:

Do niedawna było tu kilka starych okołów (zabudowania mieszkalne i gospodarcze zamknięte w czworobok, tworząc wewnętrzny dziedziniec, często połączone jednym wspólnym dachem), stanowiących relikt dawnego, charakterystycznego na Jurze budownictwa wiejskiego.

Niektóre stodoły we wsi mają oryginalną konstrukcję dachów tzw. ślemieniowo-sochowej (ośmioboczne). Do dziś zachowała się tylko jedna taka wieloboczna stodoła.

Wiele z domów jest malowniczo przybudowanych do skał.

Kościół

W pobliżu kościoła znajdują się źródła Prądnika.

Na południowym krańcu wsi na wzgórzu Zamczysko znajdują się ślady grodziska

Południowe granice wsi stykają się z północnymi granicami Ojcowskiego Parku Narodowego nieopodal zamku w Pieskowej Skale

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - grodzisko w Sułoszowej - widok od pd.

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Sułoszowa. Wzgórze Kocica

Zobacz także

kościół w Sułoszowej
grodzisko w Sułoszowej

Ojcowski PN
zamek w Pieskowej Skale

Kosmolów
Pieskowa Skała
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony