IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Suliszowice - rys miejscowości

SULISZOWICE

Wieś położona na Wyżynie Częstochowskiej w gminie Żarki. Jedna z najwyżej położonych wsi w dawnym województwie częstochowskim (350-385 m n.p.m.).

We wsi biegną szlaki piesze: niebieski Warowni Jurajskich i żółty Zamonitu oraz rowerowe: czerwony Orlich Gniazd (z Ostrężnika do Zrębic), zielony (z Ostrężnika do Żarek) i niebieski (z Zaborza do Siedlca Janowskiego).

XIV w. - budowa strażnicy obronnej na wysokiej skale wg przypuszczeń przez wójta suliszowickiego. Wieś należała wówczas do grodu w Olsztynie

1370-91 - strażnica znajdowała się w rękach Władysława Opolczyka

1412 - pierwsza wzmianka o wsi [ wg planu Żarek wyd. UM Żarki - przyp. autora]

przeł. XV i XVI w. - wieża obronna została opuszczona a następnie wysadzona w powietrze

1581 - wzmianka o strażnicy

Warto zobaczyć:

Na wysokiej częściowo odgrodzonej siatką skale w północno-wschodniej części wsi znajdują się nikłe pozostałości średniowiecznej strażnicy obronnej.

Między Suliszowicami i Siedlcem na zachód od niebieskiego Szlaku Warowni Jurajskich wznosi się skała Turkawka - skała z oknem skalnym i "jaskinią skarbów".

Wokół Suliszowic rozciąga się skalista "pustynia" , czyli odsłonięty teren usiany formami skalnymi o przeróżnych kształtach, z okolic których roztaczają się malownicze widoki na całą okolicę. Skały w okolicach Suliszowic stanowią jakby oddzielne mniej znane turystom pasemko ostańców jurajskich. 

W pobliżu wsi na skałce będącej najwyższym wzniesieniem w okolicy (416 m n.p.m.) widoczne pozostałości wieżyczki triangulacyjnej. 

We wsi stoi zabytkowa murowana kaplica z pocz. XX w. 

Spośród zabytków świeckich stały dwa domy z pocz. XX w.: nr 5 (drewniany) i nr 14 (drewniano-murowany) oraz drewniana stodoła z przeł. XIX i XX w. [przy drodze do Podlesia]

powiększ
Suliszowice. Ostaniec z reliktami warowni, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Suliszowice. Wał i ostaniec z reliktami warowni, fot. Z. Bereszyński

Zobacz także

ruiny strażnicy obronnej 

Szlak Warowni Jurajskich
Szlak Zamonitu

Olsztyn
Żarki
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony