IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Rokitno Szlacheckie - rys miejscowości

ROKITNO SZLACHECKIE

Wieś leżąca na północno-wschodniej części Wyżyny Śląskiej i pograniczu Wyżyny Częstochowskiej.

XV w. - wieś folwarczna mieszczan krakowskich Salmonowiczów, wspominana przez Jana Długosza. Później wchodziła w skład dóbr ogrodzienieckich.

XVII w. - Stanisław Warszycki założył stawy hodowlane koło Rokitna Szlacheckiego

koniec XVIII w. – budowa drewnianego dworku Poleskich

przełom XVIII i XIX w. - wydobycie węgla ( kopalnie " Kamilla " i " Ludwika " )

XIX w. – własność rodu Poleskich. Lucyna i Michał Polescy ofiarowali część swej ziemi pod budowę sortowni wagonów w Łazach a żona Michała Lucyna ofiarowała ziemię i przyczyniła się do budowy kościoła w Łazach.

1839 - w Rokitnie Szlacheckim urodził się Michał Poleski, patriota i wybitna postać polskiej nauki. 

1863 - w Rokitnie Szlacheckim przebywał ex - major wojsk moskiewskich Kazimierz (stryj Poleskiego ) niedoszły wódz powstania w olkuskim

1880 - Michał Poleski po śmierci rodziców osiedla się ponownie w Rokitnie Szlacheckim, gdzie utworzył dużą bibliotekę naukową.

1939-45 - okupanci niemieccy wywieźli znaczną, najcenniejszą część zbiorów bibliotecznych Poleskich, a pozostałą pozostawili zniszczoną na pastwę losu. Część z nich udało się zebrać i przekazać do biblioteki Śląskiej.

III 1945 - podczas reformy rolnej konfiskata majątku Poleskich ( 1115 h )

1957 – rozbiórka starego dworu z końca XVIII w.

Warto zobaczyć:

Pozostałości dworu i dworku  

W okolicy wsi fragment lasu bukowego o charakterze pierwotnym

powiększ
Pozostałości zabudowań dworskich w Rokitnie Szlacheckim - widok od południa, fot. D. Orman

powiększ
Pozostałości zabudowań dworskich w Rokitnie Szlacheckim - widok od południowego-zachodu, fot. D. Orman

Zobacz także

dwór w Rokitnie Szlacheckim

Łazy
Ogrodzieniec

Poleski Michał
Warszycki Stanisław
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony