IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Przybynów - rys miejscowości

PRZYBYNÓW

Wieś położona na Wyżynie Częstochowskiej w powiecie myszkowskim, w gminie Żarki, znana obecnie z częstych postoi w niej pielgrzymek idących na Jasną Górę. 

Przez Przybynów przebiegają trzy szlaki rowerowe: zielony, czerwony oraz nowy żółty Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych

Nazwa wsi wywodzi się prawdopodobnie od prasłowiańskiego imienia Pribina

400 p.n.e. - w epoce brązu i okresie halsztackim epoki żelaza w okolicy Przybynowa działały ludy kultury łużyckiej  (stwierdzono ślady)

2 poł. XIII w. - prawdopodobnie już wówczas istniała parafia przybynowska

1306 - pierwsza wzmianka o parafii Przybynów mówi o drewnianym kościele p.w. św. Piotra i Pawła Ap. w tej miejscowości, który został obrabowany przez najemnych żołnierzy

1308 - pierwsza wzmianka o wsi wg planu Żarek wyd. UM Żarki 

1470 - drewniany kościół parafialny był wymieniany przez Długosza w Liber Beneficiorum

1490 - miejscowy kościół przejściowo należał do parafii w pobliskim Leśniowie

1569 - budowa murowanego renesansowego kościoła prawdopodobnie fundacji Myszkowskich, na miejscu starszego drewnianego

1770 - ks. Marcin Koźlicki rozbudował i przebudował kościół w stylu barokowym 

22 lipca 1777 - konsekracja kościoła parafialnego przez biskupa gnieźnieńskiego Ignacego Kozierowskiego

1795 - w wyniku III rozbioru Polski Przybynów (cała parafia przybynowska należąca wówczas do dekanatu lelowskiego) został włączony do zaboru pruskiego

5 kwietnia 1801 - na mocy konwencji trzech zaborców podpisanej 26 stycznia 1797 r. w Petersburgu parafia Przybynów wraz z innymi parafiami dekanatu pilickiego zostały inkorporowane do diecezji wrocławskiej 

1 poł. XIX w. - kościół zaczął podupadać

1849 - pożar kościoła

1862 - gruntowny remont kościoła

1863 - ponowna konsekracja wyremontowanego kościoła przez biskupa kieleckiego Macieja Majerczaka

1911-12 - ponowna rozbudowa miejscowego kościoła tym razem staraniem ks. Adama Adamka

październik 1939 - do Przybynowa przybył Mieczysław Głowania ps. "Jesion" (późniejszy komendant obwodu olkuskiego BCh) jako efekt dążenia przez miejscowych ludowców z Mieczysławem Filipczakiem ps. "Mietek" na czele do nawiązania kontaktów z centralą ruchu ludowego.  "Jesion" przywiózł ludowcom wskazówki z centrali dotyczące dalszego działania w czasie okupacji, które polegało na gromadzeniu i zabezpieczaniu broni czy tez powolnemu organizowaniu się ochotników w nienazwany oddział

1940 - Ludwik Rajczyk z Przybynowa nawiązał kontakt z działaczami "Wiciowymi" powiatu włoszczowskiego, dzięki czemu wkrótce w Częstochowie przedstawiciele z tej wsi mogli uczestniczyć w konspiracyjnym spotkaniu Stronnictwa Ludowego (SL) a nieco później Rajczyk w swoim mieszkaniu zorganizował naradę SL na która przybył Kazimierz Banach - przedstawiciel władz centralnych. On to poinformował w czasie narady o powołaniu przy SL Straży Chłopskiej tzw. "Chłostry", która wkrótce rozpoczęła swoją aktywną działalność m.in. w Przybynowie

1943 - w okolicy Przybynowa działała partyzancka grupa leśna BCh pod dowództwem "Mietka" związana z grupą partyzancką BCh Mieczysława Śnitko ps. "Sowa"

24 czerwca 1943 - oddział BCh Mieczysława Filipczaka zniszczył urządzenia miejscowej mleczarni, uniemożliwiając w ten sposób ściąganie kontyngentu mlecznego

1975-98 - wieś przynależała do województwa częstochowskiego

1998 - w wyniku reformy administracyjnej i likwidacji województwa częstochowskiego Przybynów zostaje włączony w obręb województwa śląskiego

6 sierpnia 2006 - oficjalnie otwarty został nowy szlak rowerowy: Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych pomysłu myszkowskiego Klubu "M-2-Polimer II" i finansowemu wsparciu ze strony Ministerstwa Gospodarki oraz PTTK.

Warto zobaczyć:

Kościół p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła i św. Mikołaja BW z 1569 r.

Lipa szerokolistna - pomnik przyrody (nr 17/67 - 1988) przy plebanii

We wsi znajduje się również murowana kaplica z XIX w.

Na wschód od centrum wsi znajduje się Dębowa Góra (390 m n.p.m.) a nieco bardziej na północ wzgórze Kamień. Obydwa wzniesienia zwieńczone są skałami ostańcowymi, które są najbardziej wysuniętymi na zachód formami tego typu w okolicy Żarek. W okolicy sąsiedniego Zaborza zagęszczenie form skalnych zdecydowanie wzrasta, ostańce stają się coraz bardziej imponujące i pojawiają się pierwsze schroniska skalne oraz jaskinie.

Na rowerowym Szlaku Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych znalazły się dwa gospodarstwa z Przybynowa: U Strusia /z hodowlą strusi/ i Zagroda Pod Skałką /z konikami/

powiększ
Fot. Dariusz Orman - widok na Przybynów ze wzgórz Wysokiej Lelowskiej

powiększ
Fot. Dariusz Orman - kościół parafialny w Przybynowie

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Przybynów. Szczyt zachodniej fasady kościoła

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Kościół w Przybynowie. Surowy mur kamienny ściany północnej

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Kościół w Przybynowie. Wieża

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Starodrzew koło kościoła w Przybynowie

Zobacz także

kościół w Przybynowie
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony