IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Poraj - rys miejscowości

PORAJ

Duża wieś letniskowa (ok. 4,3 tys. mieszkańców) leżąca w dol. Warty w pobliżu zalewu Poraj stanowiącego tutaj największą atrakcję turystyczną pozwalającą na uprawianie sportów wodnych. Siedziba gminy. PKP, PKS.

W Poraju rozpoczyna się żółty pieszy Szlak Zamonitu oraz szlaki rowerowe: czerwony Poraj-Morsko, żółty :Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych", niebieski Dębowcówka, niebieski "Szlakiem Hutnictwa". Przez Poraj lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie biegną również szlaki piesze: zielony Choroński i czarny im. B. Rychlik oraz zielone rowerowe Wokół Poraja

Nazwa wywodzi się wprost od herbu właścicieli tych terenów - Myszkowskich herbu Poraj

XV w. - wzmianki o wsi Poraj, stanowiącej część Choronia

XVIII w. - powstaje Poraj jako osada leśna, składająca się z kilku gospodarstw chłopskich

1848 - po wybudowaniu linii kolejowej z Warszawy do Wiednia Poraj stał się osiedlem kolejarskim.

po 1914 - początki działalności letniskowej

1939-45 - miejscowość celna leżąca na granicy między III Rzeszą a Generalną Gubernią

1957-1978 - budowa w pobliżu Poraja zapory na Warcie, która spiętrzyła wody tworząc Zalew Poraj. Odtąd Poraj całkowicie przekształcił się w miejscowość letniskową

Warto zobaczyć:

W pobliżu wsi znajduje się duży Zalew Poraj. Powierzchnia przy maksymalnym spiętrzeniu wód 5,5 km2 (550 ha). Zbiornik ten został uruchomiony w 1978 roku w wyniku spiętrzenia wód rzeki Warty. posiada maksymalną wysokość piętrzenia 12 m i całkowitą pojemność 25,1 hm3 Dzięki temu znalazł się on w czołówce polskich sztucznych zbiorników wodnych pod względem wielkości (w 1993 roku 21 miejsce w kraju). Najbardziej znane ośrodki wypoczynkowe rozlokowały się również w miejscowościach: Masłońskie i Jastrząb.
Istnieją tu dogodne warunki do uprawiania żeglarstwa, a stan wód, mimo zanieczyszczeń pochodzących głównie z zakładów przemysłowych Zawiercia i Myszkowa jest zadowalający. W zalewie spotyka się wiele różnych gatunków ryb dzięki czemu w sezonie można spotkać tu wielu wędkarzy. Spotyka się również raki, szczególnie przy dopływach mniejszych rzek i strumieni.

powiększ
Zalew Porajski, fot. D. Orman

powiększ
Zalew Porajski, fot. D. Orman

powiększ
Zapora Zalewu Porajskiego, fot. D. Orman

powiększ
Zalew Porajski, fot. D. Orman

powiększ
Zalew Porajski, fot. D. Orman

powiększ
Zalew Porajski, fot. D. Orman

powiększ
Budynek zapory w Poraju, fot. D. Orman

powiększ
Zalew Porajski, fot. D. Orman

powiększ
Zalew Porajski, fot. D. Orman

powiększ
Zalew Porajski, fot. D. Orman

powiększ
Nad Zalewem Porajskim, fot. D. Orman

powiększ
Wędkowanie "na Poraju", fot. D. Orman

powiększ
Zalew Porajski, fot. D. Orman

powiększ
Zalew Porajski, fot. D. Orman

powiększ
Lasy nad zalewem porajskim, fot. D. Orman

powiększ
Lasy porajskie, fot. D. Orman

powiększ
Droga rowerowa w lasach porajskich, fot. D. Orman

Zobacz także

rzeka Warta

szlak Zamonitu
szlak Choroński
szlak B. Rychlik
szlaki rowerowe

Choroń
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony