IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Podlesice - rys miejscowości

PODLESICE

Niewielka wieś (około 400 mieszkańców) leżąca w dolinie Podlesickiej Rejonu Kroczyckiego (prawdopodobnie nieoficjalna nazwa), a Wyżynie Częstochowskiej pomiędzy Skałami Kroczyckimi i Podlesickimi. Dzięki lokalizacji dużego hotelu w ostatnich latach wzrosło znaczenie tej wsi jako miejsca organizacji jednych z najważniejszych na Jurze imprez masowych. Siedziba Jurajskiej Grupy GOPR. Ważny punkt na polskiej mapie wspinaczkowej.

115-40 tys. lat. p.n.e. (środkowy paleolit) - koło Podlesic w Dziadowej Skale znaleziska obrobionych kości zwierząt, w tym znaleziono ukrytą w specjalnym schowku żuchwę młodego konia, co wiąże się ze stosowaniem przez ówczesnych ludzi praktyk magicznych. Niektórzy naukowcy łączą te praktyki z magią myśliwską mającą na celu zapewnienie obfitych łowów.

40-10 tys. lat p.n.e. (górny paleolit) - znaleziska w Ruskiej Skale koło Podlesic 

1470 - pierwsza wzmianka o wsi pochodząca z akt grodzkich

1944 - kamieniołom założony podczas budowy szosy Żarki-Kroczyce na zachód od Góry Zborów został poszerzony przez okupantów do tak dużych rozmiarów, że odsłonił on wnętrze masywu, zagroził istnieniu dwóch oryginalnych bliźniaczych skałek oraz odkrył otwór jaskini.

6 sierpień 1944 - u podnóża Góry Zborów oddziały AL i BCh pod dowództwem "Wiary" urządziły zasadzkę na mający tędy przejeżdżać oddział hitlerowców. Akcja zakończyła się powodzeniem. Partyzanci zadali dotkliwe straty okupantowi.

1957 - z pobliskiej Góry Zborów utworzono rezerwat przyrody nieożywionej.

21 lipiec 1963 - umocowanie żelaznej tablicy na skałce w miejscu potyczki partyzanckiej

około 1975 - na XXX rocznicę PRL u podnóża rezerwatu wybudowano duży hotel Ostaniec, który obecnie po generalnej przebudowie posiada trzy gwiazdki i jest jednym z nielicznych ośrodków na Jurze o tak wysokim standardzie. 

w l. 90-tych XX w. - w Podlesicach utworzono Jurajską Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe niosące pomoc wszystkim tym, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie. Po kilku latach działalności JOPR przyłączyło się do Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pod nazwą Jurajska Grupa GOPR i przeniosło się z Hotelu "Ostaniec" do własnej siedziby we wsi. Od samego początku działalności ratownicy tutejsi dokonali tysięcy akcji, dzięki którym uratowano życie wielu, przeważnie młodym osobom. Jako jedyna organizacja działająca na Jurze, jest ona przystosowana do niesienia pomocy w ekstremalnych warunkach zarówno w jaskiniach jak i na skałach.

Warto zobaczyć:

Wokół Podlesic znajduje się duże skupisko skał: Skały Rzędkowickie, Skały Kroczyckie wraz z Górą Zborów, która z sąsiednim pasemkiem Kołoczyk tworzą rezerwat przyrody nieożywionej i Skały Podlesickie. Skały Podlesickie leżą na południe od Skał Kroczyckich i na wschód od Rzędkowickich. Są one przeważnie zarośnięte, a liczne skały są tu zwykle ukryte w gęstwinie lasu. Na jednej z najwyższych skał pasma wybudowany został zamek "Bąkowiec" w Morsku.

W Podlesicach znaleziono faunę kopalnych kręgowców z okresu środkowego pleistocenu. Szczątki zwierząt nagromadziły się w głębi jaskiń. Przeważały nietoperze, wśród których stwierdzono kilkanaście gatunków, między innymi nowy, nieznany dotychczas gatunek nazwany "Myotis podlesicensis".

Idąc od Morska czerwonym szlakiem mijamy: Aptekę (449 m npm, szczytowe skałki tworzą tu olbrzymią bramę skalną) i Sowią Skałę.

powiększ
Hotel "Ostaniec" - w tle Góra Zborów, fot. J. Wesołowski

powiększ
Góra Zborów - skała Zakonnica, fot. D. Orman

powiększ
Góra Zborów - widok na zach - na Cyrk i drogę do Żarek, fot. D. Orman

powiększ
Góra Zborów - wspinaczka na Wielki Kanion-Sfinks, fot. D. Orman

Zobacz także

rez. Góra Zborów

zamek w Morsku
Kroczyce
Rzędkowice
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony