IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Owczary - rys miejscowości

OWCZARY

Wieś położona w pobliżu wschodniej granicy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 

2 poł. XIX w. - budowa dworu

2003-06 - budowa budynku Integracji Społecznej

Warto zobaczyć:

Zespół dworski z parkiem  dworskim - pomnikiem przyrody

Na południowy wschód od wsi znajduje się Dolina Naramki, będąca górnym ok. 1 km długości odcinkiem doliny potoku Garliczka. W dolince tej występują niewielkie skałki jurajskie głównie na wschodnim, zalesionym zboczu. 

Zobacz także

dwór w Owczarach
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony