IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Olszanica - rys miejscowości

OLSZANICA

Wieś zlokalizowana na zachodnich przedmieściach Krakowa

1884 - Austriacy budują fort wchodzący w skład twierdzy "Kraków"

Warto zobaczyć:

Poaustriacki fort piechoty z ok. 1884

Relikty zabudowy wiejskiej z przeł. XIX i XX w.

Zobacz także

Kraków

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony