IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Ogroble - rys miejscowości

OGROBLE

Wieś położona nad Wartą  na Wyżynie Wieluńskiej w Załęczańskim Łuku Warty

1650 - 650 lat p.n.e. (epoka brązu) - istniała tu osada kultury trzcinieckiej

Warto zobaczyć:

Około 1 km od wsi znajdują się źródła korytowe, wypływające ze szczelin w wapieniach na wysokości przeciętnego poziomu wody w rzece. Przypuszcza się, że duża ilość wody w tych źródłach pochodzi z Warty w Przełomie Działoszyńskim, gdzie częściowo znika w szczelinach wapiennych. W otoczeniu źródeł znajduje się również kilka głazów narzutowych (eratyków). Źródła te jako pomnik przyrody są chronione prawem, a otaczający je taras zalewowy  oraz część tarasu wysokiego to strefa ciszy.  

Zobacz także

rzeka Warta

Działoszyn

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony