IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Nowa Wioska - rys miejscowości

NOWA WIOSKA

Wieś położona na Wyżynie Śląskiej na północ od Siewierza

średniowiecze - na wschód od wsi istniały dwie osady

Warto zobaczyć:

Na wschód od wsi znajdują się stanowiska archeologiczne, z których zabytki znajdują się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu:

  • nr 1 - osada średniowieczna i nowożytna, na stromym stoku nieopodal drogi głównej

  • nr 2 - osada ze średniowiecza, położona dalej na wschód od nr 1, zagrożona dewastacją przez rozbudowę kamieniołomu dolomitu

  • nr 3 - tuż za nr 2 w kierunku wschodnim, stanowi ją punkt osadniczy z okresu X-XIII w. i ślady osady z późnego średniowiecza

  • nr 4 - w bliskim na południe sąsiedztwie do nr 3 (odłupek z epoki kamienia)

Zobacz także

Siewierz

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony