IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Nowa Góra - rys miejscowości

NOWA GÓRA

Dawne miasteczko, obecnie wieś leżąca na północny -zachód od Krzeszowic

1313 - wzmianki o istnieniu parafii w Nowej Górze [niektóre źródła podają rok 1318 - przyp. autora]

od 1335 - siedziba dekanatu Nowogórskiego. Parafia i kościół pełniły funkcję oświatową oraz charytatywną.

przed 1450 - wieś istniejąca prawdopodobnie jako osada górnicza uzyskuje prawa miejskie ( ? XIV-XVI w. - istnienie jako miasto)

1598 - pierwsza wzmianka o istnieniu murowanego kościoła

XVII - działalność Arcybractwa Miłosierdzia i Bractwa Różańcowego

1631 - powstało Bractwo Św. Aniołów Stróżów opiekujące się kościołem i chorymi

przed XVIII w. - w Nowej Górze od dawna wydobywano rudę ołowiu i odlewano z niej kule

XVIII w. - zmalało wydobycie miejscowej rudy ołowiu

pocz. XIX w. - ponowny rozkwit górnictwa

1876-95 - budowa obecnego kościoła, po pożarze poprzedniego, z fundacji rodziny Potockich

11 września 1896 - poświęcenie kościoła przez biskupa Jana Puzynę

od pocz. XX w. - utrata praw miejskich

Warto zobaczyć:

Kościół p.w. Zesłania Ducha Świętego 

W rynku stoi kamienna figura, ufundowana w poł. XVII w. przez króla Jana Kazimierza.

Rynek założony na nieregularnym planie oraz ślady zabytkowego okólnicowego układu urbanistycznego wraz z reliktami dawnej zabudowy są ocenie niemal jedynymi namacalnymi świadkami funkcjonowania miasta.

Koło wsi ślady po dawnych kopalniach ołowianki i galmanu (rud cynku).

powiększ
Kościół w Nowej Górze, fot. T. Kluk

powiększ
Kościół w Nowej Górze, fot. T. Kluk

powiększ
Portal kościoła w Nowej Górze, fot. T. Kluk

Zobacz także

kościół Zesłania Ducha Św.
Krzeszowice
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony