IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Niwiska Dolne - rys miejscowości

NIWISKA DOLNE

Wieś położona nad Wartą na północnym skraju Wyżyny Wieluńskiej

1393 - pierwsza wzmianka o wsi i sąsiednim Trębaczewie pochodząca z przywileju Władysława Jagiełły, który przyznał dziesięciny z tych wsi klasztorowi Paulinów w Wieluniu

XV w. - Niwiska Dolne przeszły w szlacheckie ręce

XVI w. - wieś była w posiadaniu największego ówczesnego magnata na ziemi wieluńskiej, a równocześnie poety renesansowego Krzysztofa Kobylańskiego, którego siedziba znajdowała się w Dankowie

1565 - po śmierci Krzysztofa Kobylańskiego Niwiska i sąsiedni Trębaczew oraz Prusicko przeszły w ręce Męcińskich.

Warto zobaczyć:

na zachód od wsi rozpoczyna się obszar, na którym znajduje się niezliczenie wiele czynnych do niedawna wapienników, czyli pieców do wypalania wapna. Obszar ten ciągnie się wzdłuż Warty po sam Działoszyn i Trębaczew.

Zobacz także

Danków
Działoszyn
Prusicko

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony