IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Nielepice - rys miejscowości

NIELEPICE

Wieś leżąca na północnym stoku Grzbietu Tenczyńskiego na południe od Rudawy.

Przez wieś przebiega czarny pieszy szlak Rudawa - Brzoskwinia oraz bierze początek zielony pieszy szlak na pobliska Bukową Górę (połączenie z czerwonym szlakiem Tenczyńskim). W Nielepicach w Stadninie Koni Huculskich rozpoczyna się Transjurajski Szlak Konny. Dawniej biegł tędy również zielony szlak z Rudna do Kosmołowa k. Olkusza, niebieski Okrężny Wokół Krakowa. 

XX w. - we wsi eksploatowano wapień

1944-45 - Niemcy budują w okolicy wsi betonowe schrony i inne umocnienia

Warto zobaczyć:

We wsi pozostałości poniemieckich fortyfikacji z l. 1944-45: gniazda oporu z betonowymi schronami, ostrogami "Tobruk" i okopami. Bunkry znajdują się po obydwu stronach drogi Krzeszowice-Kraków w Podborzu a stanowiska strzeleckie między głównymi zabudowaniami Nielepic a wspomnianą drogą.

Na południowy-zachód od wsi rozciąga się wielki kompleks leśny którego zwieńczeniem od tej strony jest Bukowa Góra, na którą można dotrzeć zielonym szlakiem pokonując Pierunkowy Dół biegnący z kierunku Płn.-Wsch. na Płd.-Zach.

Dolina Nielepicka - niewielka jurajska krasowa dolinka biegnąca z Płd. w kierunku Płn. z położonymi wzdłuż niej domostwami Nielepic. Ciekawy górny odcinek zw. Doły, porośnięty żarnowcem, ostro wcinający się w lessową pokrywę, z kilkoma skałkami w szczytowych częściach zbocza.

Na wschód od zabudowań wsi znosi się G. Chełm o wysokości 372 m n.p.m. [na starszych mapach spotykana również błędna wysokość 374 m n.p.m. - przyp. autora] stanowiąca dobry punkt widokowy.

Na południowym skraju wsi wznosi się interesująca skałka z krzyżem stanowiąca dobry punkt widokowy. Pierwszy krzyż został postawiony w latach 1874-75. Współczesny (czwarty z kolei, wskutek zniszczenia poprzednich) powstał w 1971 roku staraniem mieszkańców Nielepic. Obecnie podświetlany, co jest szczególnie widoczne z Rowu Krzeszowickiego.

W południowo-wschodniej części wsi nieopodal drogi do Brzoskwini znajduje się Stadnina Koni Huculskich

W lesie na zachód od wsi znajduje się nieczynny kamieniołom.

powiększ
Widok z Nielepic na Rów Krzeszowicki i Wyżynę Olkuską, fot. T. Kluk

powiększ
Widok z Nielepic na Rów Krzeszowicki i Wyżynę Olkuską, fot. T. Kluk

powiększ
Skałka z krzyżem na południowym skraju Nielepic, fot. T. Kluk

powiększ
Skałka z krzyżem na południowym skraju Nielepic, fot. T. Kluk

powiększ
Widok ze skałki z krzyżem w kierunku północnym na Nielepice, fot. T. Kluk

powiększ
Widok ze skałki z krzyżem w kierunku południowo - wschodnim (w tle radar lotniska w Balicach oraz Dolina Brzoskwinki), fot. T. Kluk

powiększ
Wąwóz Pierunkowy Dół (widok od strony Nielepic), fot. T. Kluk

powiększ
Wąwóz Pierunkowy Dół, fot. T. Kluk

powiększ
Skałki na zboczu Wąwozu Pierunkowy Dół, fot. T. Kluk

powiększ
Bukowa Góra (węzeł szlaków turystycznych), fot. T. Kluk

powiększ
Bunkier w Nielepicach, fot. T. Kluk

Zobacz także

Rudawa

szlak Rudawa - Brzoskwinia
szlak Nielepice - Bukowa Góra
szlaki konne

stadniny koni
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony