IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Niegowonice - rys miejscowości

NIEGOWONICE

Wieś leżąca na zachodnim krańcu Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego w gminie Łazy. Dogodny dojazd samochodem od Ogrodzieńca, Łaz i Dąbrowy Górniczej.

Miejscowość interesująca turystycznie - bierze tu swój początek szlak Zamonitu i prowadzi szlak Partyzantów Ziemi Olkuskiej

1398 - pierwsza wzmianka. Piotr z Ogrodzieńca złożył skargę na Floriana na Błędowie o czterech kmieci i karczmę w Niegowonicach

koniec XVIII w. - 75 gospodarstw (4 bez roli)

1795 - po III rozbiorze Polski Niwgowonice weszły w skład tzw. Nowego Śląska w zaborze pruskim wobec czego wieś została odcięta od rodzimej parafii w Chechle a wobec decyzji papieża Niegowonice oraz inne miejscowości Nowego Śląska zostały włączone do biskupstwa wrocławskiego i dekanatu siewierskiego. Sprawę skomplikował również fakt, że w Niegowonicach istniała kaplica, do obsługi której na wniosek właścicieli wsi proboszcz z Chechła ks. Jakub z Woli Kmita wyznaczył kapelanów. W ten sposób powstała tu podobnie jak w pobliskim Błędowie filia parafii chechelskiej

14 czerwca 1799 - z inicjatywy ówczesnego właściciela Niegowonic Franciszka Grabiańskiego kapelanem został tu ks. Jan Zaremba osoba o śląskich korzeniach, co było zgodne z polityką germanizacyjną zaborcy

1802 - budowa nowego murowanego kościoła parafialnego ruszyła w marcu tego roku

10 maja 1802 - oficjalnie została erygowana parafia w Niegowonicach, w skład której wszedł m.in. Błędów konkurujący z Niegowonicami o utworzenie siedziby parafii na swoim terenie. Fakt utwarzenia parafii niegowonickiej spowodował liczne i długotrwałe spory między spokrewnionymi rodami Kmitów (właścicielami przeważającej części terenów, które weszły w skład parafii niegowonickiej) i Grabiańskich (właściciele Niegowonic i część Grabowej). Kmitowie podpisali aktu erekcyjnego a rodzinne uroczystości kościelne realizowali w parafii w Chechle. Kmitowie nie pomagali też niegowonickiemu kościołowi a jedynie wywiązywali się z obowiązków, jakie zostały przekazane z parafii w Chechle na rzecz niegowonickiego plebana, a dotyczyły przynależnych im miejscowościom

XIX w. - przebudowa kościoła parafialnego

1909 - restauracja kościoła parafialnego

Warto zobaczyć :

kościół z 1802 r

grób powstańców 1863 spod Krzykawki na cmentarzu

kamieniołom wapieni i iłów jurajskich (dla cementowni " Wysoka ") na wzgórzu u stóp Góry Stodólskiej (434,7 m n.p.m.). W dolnych warstwach górnej jury - amonity, w górnych warstwach buły krzemionkowe z ławicami gąbek, odciskami jeżowców i małż

W okolicy Niegowonic ciągnie się Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie. Wśród jednych z najdalej wysuniętych na zachód skał jurajskich tego pasma - przez wzgórze Kromołowiec prowadzi droga do Ogrodzieńca, która tworzy tu malownicze serpentyny przypominające drogi w wysokich górach. Jako, że to wzgórze stanowi doskonały punkt widokowy na Pustynię Błędowską i Rabsztyn przy drodze od strony wsi utworzony został mały parking-zatoczka. 

W pobliskiej Grabowej w sezonie zimowym czynny wyciąg narciarski

powiększ
Kościół w Niegowonicach - widok z południa, fot. D. Orman

powiększ
Widok ze szczytu wzgórza Kromołowiec na północny-zachód, na pierwszym planie skrajny zachodni ostaniec w tle zabudowania Łaz, fot. D. Orman

powiększ
Serpentyny wokół Kromołowca - fragment w kierunku Niegowonic, fot. D. Orman

powiększ
Serpentyny wokół Kromołowca - fragment z parkingiem i drogą w kierunku Ogrodzieńca, fot. D. Orman

powiększ
Na pierwszym planie sosenka na wzgórzu Kromołowiec, poniżej fragment serpentyn, fot. D. Orman

powiększ
Skrajny zachodni ostaniec wzgórza Kromołowiec, fot. D. Orman

powiększ
Szczytowe partie wzgórza Kromołowiec - widok z parkingu, fot. D. Orman

powiększ
Widok ze wzgórza Kromołowiec w kierunku południowo-wschodnim, fot. D. Orman

powiększ
Widok ze wzgórza Kromołowiec na wzgórze Okrąglica (na wschód), fot. D. Orman

powiększ
Widok ze wzgórza Kromołowiec w kierunku północnym, fot. D. Orman

powiększ
Widok ze wzgórza Kromołowiec w kierunku Pustyni Błędowskiej (na prawo od środka zdjęcia słabo widoczna wieża kościoła w Błędowie), fot. D. Orman

powiększ
Szczytowa partia Kromołowca - widok z północy, fot. D. Orman

powiększ
Widok z Kromołowca na zamek Ogrodzieniec i Górę Janowskiego, fot. D. Orman

powiększ
Mogiła powstańców styczniowych w Niegowonicach, fot. T. Kluk

powiększ
Mogiła powstańców styczniowych w Niegowonicach, fot. T. Kluk

Zobacz także

kościół w Niegowonicach

szlak Zamonitu
szlak Partyzantów Ziemi Olkuskiej

Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie
Pustynia Błędowska

Chechło
Błędów
Krzykawka  
Łazy
Ogrodzieniec
Rabsztyn
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony