IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Niegowa - rys miejscowości

NIEGOWA

Duża wieś leżąca na terenie Wyżyny Częstochowskiej na linii wododziałowej między dopływami Odry i Wisły, przez co nie występują tu stałe cieki wodne. 

Przez wieś przebiegają szlaki piesze: czerwony Orlich Gniazd oraz żółty Zamonitu a także rowerowy czerwony szlak Orlich Gniazd.

ok. 650-400 r. p.n.e. - w okolicy obecnej Niegowy w czasie badań archeologicznych prowadzonych do 1945 r. stwierdzono ślady działalności ludności kultury łużyckiej

1306 - pierwsza wzmianka o wsi

1325 - we wsi istniała parafia

1347 - za dziedzica Jmrama wieś uzyskała prawo niemieckie

koniec XIV w. - ustaliła się przynależność Niegowej do klucza dóbr zamku bobolickiego, z którym wieś dzieliła swą dalszą historię.

pocz. XV w. - sołectwo w Niegowej Małej i część prawa patronatu prebendy w Niegowej Dużej przypadało właścicielowi kompleksu mirowskiego - Krystynowi I z Koziegłów [wg Błażeja Śliwońskiego : Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia z dziejów Księstwa Siewierskiego - przyp. autora] 

1417 - w dokumentach występował Jan zwany "Cozerass" badź "Cozeros" z Koziegłów, dziedzic części dóbr w Niegowej.

1440 - budowa kościoła parafialnego św. Mikołaja w miejscu wcześniejszego drewnianego

1571 - kościół parafialny został sprofanowany

przed 1600 - kościół św. Mikołaja po profanacji w 1571 r. był rekonstruowany.

pocz. XVIII w. - gruntowna przebudowa kościoła parafialnego św. Mikołaja

1777 - ponowna konsekracja kościoła parafialnego

1789 - w Niegowej mieszkało 477 osób

1791-92 - w wyniku bliżej nieznanych czynników ludność zamieszkująca Niegową zmalała do 232 osób [istnieje hipoteza, że znaczna różnica liczby mieszkańców stwierdzona w ciągu zaledwie 2 lat to efekt niedoskonałości ówczesnych metod statystycznych - przyp. autora]

XIX w. - wieś wchodzi w skład powiatu będzińskiego zaś parafia weszła w skład dekanatu pilickiego

koniec XIX w. - według spisu ludności wieś stanowią 43 domostwa i 354 mieszkańców. Miało tu również swoją siedzibę probostwo obejmujące 2 domy, 9 mieszkańców i 6 mórg ziemi. Folwark niegowski w tym czasie składał się z 2 domów. Rozwój tkactwa

1905 - manifestacje antyrosyjskie połączone z niszczeniem emblematów państwowych

1913 - gminę Niegowa zamieszkiwało 6468 mieszkańców

1914 - w czasie przechodzenia przez okoliczne tereny frontu wojennego pod Niegową stacjonowała artyleria rosyjska

1918-39 - w okresie międzywojennym w Niegowej istniała studnia artezyjska i łaźnia

1926 - dobudowa od strony zachodniej do kościoła parafialnego św. Mikołaja nowej kruchty

1939-45 - w czasie II wojny światowej Niegowa i Żarki wchodziły w skład III Rejonu organizacyjnego "Zachód" SL "Roch". Przewodniczącym był Ludwik Rajczyk z Przybynowa a członkami: Jan Dziwak z Zawady, Mieczysław Filipczak z Przybynowa i Wanda Anna Wojewoda. W gminie Żarki i Niegowa ze względu na trudne warunki działalności BCh jej struktury były inne niż w sąsiednich okręgach. Kierowali nią: Mieczysław Filipczak ps. "Mietek", Nowakowski i Ludwik Rajczyk ps. "Niezłomny"

26 października 1939 - na mocy dekretu z 8 X 1939 r. znaczna część zachodnich terenów Polski została włączona do III Rzeszy a z pozostałej utworzono Generalną Gubernię. Niegowa tym samym została włączona do GG do dystryktu radomskiego

1941 - od tego roku na opisywanych terenach nasilił się ruch ludowy (Stronnictwo Ludowe i "Chłostra" - później Bataliony Chłopskie). W strukturze SL Niegowa początkowo podlegała obwodowi częstochowskiemu

1943 - w okolicach Przybynowa i Niegowej działał jeden z oddziałów BCh pod dowództwem Mieczysława Filipczaka ps. Mietek

1945- gmina Niegowa była terenem ożywionej aktywności "reakcyjnego podziemia" skierowanej przeciwko zwolennikom władzy ludowej 

6 marca 1945 - na posiedzeniu na którym ukonstytuowała się Tymczasowa Powiatowa Rada Narodowa gminę Niegowa reprezentował Mieczysław Cocoń

1945-55 - gmina Niegowa wchodziła w skład powiatu zawierciańskiego

1 stycznia 1956 - w wyniku podziału powiatu zawierciańskiego gmina Niegowa została włączona do nowopowstałego powiatu myszkowskiego

1967 - odkrycie w pobliskiej Bukowej Górze jednych z najgłębszych na Jurze jaskiń - J. Piętrowa Szczelina i J. Kamiennego Gradu.

Warto zobaczyć :

Na południe od wsi w kierunku Mirowa widnieje kompleks zalesionych wzgórz zwanych Bukowa Góra lub potocznie Mirowska Góra składająca się ze wzgórz: Wielki Bukowiec, Mały Bukowiec i Wielka Góra - z kilkoma najznamienitszymi jaskiniami Jury m.in.: J. Księdza Borka, J. Piętrowa Szczelina czy też J. Kamiennego Gradu. Wzgórze to stanowi fragment większego kompleksu kilku wysokich szczytów górujących nad okolicą ciągnących się po Mirów.

Kościół parafialny św. Mikołaja 

W studni przy kościele, na głębokości 33 m znajduje się wejście do J. Na Plebani.

We wsi drewniane chałupy i budynki gospodarcze z połowy XIX w.

We wsi pomnik upamiętniający bohaterską walkę z okupantem hitlerowskim

powiększ
Skały Bukowca Wielkiego, fot. D. Orman

powiększ
Kościół w Niegowej - widok od zachodu, fot. D. Orman

powiększ
Kościół w Niegowej - widok od strony południowo-zachodniej, fot. D. Orman

Zobacz także

kościół św. Mikołaja
zamek Bobolice
Mirów
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony