IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Niegoszowice - rys miejscowości

NIEGOSZOWICE

Wieś położona w centrum Rowu Krzeszowickiego.

XVI w. - urodził się tu Stanisław Niegoszowski, sekretarz króla Stefana Batorego, znany w owym czasie poeta-improwizator.

pocz. XIX w. - budowa dworu-pałacu przez dziekana kapituły krakowskiej Michała Sołtyka, przy wykorzystaniu fragmentów poprzedniego budynku z XVI w.

Warto zobaczyć:

Dwór-pałac 

3 km na pn. od wsi krawędź Płaskowyżu Ojcowskiego rozcina jurajska Dolina Będkówki (Będkowicka).

powiększ
Fot. - Dariusz Orman  - ujście Doliny Będkowskiej

Zobacz także

dwór w Niegoszowicach
Dolina Będkowska

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony