IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Myszków-Mijaczów - rys miejscowości

MYSZKÓW - Mijaczów

Dzielnica Myszkowa położona nad Wartą. Obecnie Mijaczów, Stary i Nowy Myszków (wg niektórych mieszkańców oddzielone linią kolejową a wg innych rzeką Wartą) stanowią centrum miasta Myszkowa.

Nazwa Mijaczów pochodzi od nazwy osobowej Mijacz. Może to być również nazwa kulturowa.

XII-XVIII w. - okolice Będusza i Mijaczowa wchodziły w skład Księstwa Siewierskiego natomiast Stary Myszków, Ciszówka, Mrzygłód i Nowa Wieś leżały w Królestwie Polskim w woj. krakowskim, powiecie lelowskim.

XV w. - powstaje osada Mijaczów

XVIII - w Mijaczowie urzędował konny strażnik w przykomórce komory celnej w Koziegłowach

1780 - w tym roku wzmiankowano kaplicę istniejącą w jednym z pokojów w pałacu Joachima Borowskiego, dziedzica Myszkowa. Wiadomo, że kaplica miała pozwolenie na odprawiania mszy i wisiał w niej obraz Matki Bożej Mijaczowskiej [wg wyd. Compass, w rysie parafii wspomniana data 1790 r. - przyp. autora]

1782- w dzielnicy Mijaczów powstaje pierwszy zakład hutniczy na terenie Myszkowa z wielkim piecem Gordona i odlewnią (późniejsze Zakłady Metalurgiczne)

1787 - wieś wymieniana z nazwy jako Mijaczow

koniec XVIII w. - wieś stanowiąca oddzielny klucz dóbr

1828 - przeor leśniowski o. Maciej Cichocki dokonał ponownego poświęcenia kaplicy w pałacu Borowskich a biskup Woronicz wydał ponowne zezwolenie na sprawowanie w niej mszy

1837 - w Mijaczowie powstała fabryka machin i odlewów żelaznych braci Bauerertz (ob. Zakłady Metalurgiczne) [wg J. Brandysa i W. Mielczarka w tym roku uzupełniono zakład hutniczy powstały w 1782 r. o fryszerkę - przyp. autora]

połowa XIX w. - pałac Borowskich został rozebrany, a pozostała z niego tylko kaplica i piwnica

1883 - założenie w Mijaczowie fabryki przędzy wigoniowej Augusta Schmeltzera (późniejsze Zakłady Przemysłu Zgrzebnego, następnie Fabryka "Wartex", ob. teren Sokpol) 

1894 - spółka akcyjna Artur Steihagen i Ludwik Wehr zbudowała w Mijaczowie fabrykę wysokiej jakości papieru bezdrzewnego (Myszkowskie Zakłady Papiernicze)

1906 - fabryka papieru w Mijaczowie rozpoczyna produkcję papieru drzewnego

1907 - właściciel dóbr mijaczowskich Bauerertz wyraził zgodę, by d. kaplica pałacowa służyła mieszkańcom Myszkowa, a msze św. odprawiał w niej codziennie ks. Prefekt Maurycy Jeziorski

1911 - 8 wrzesień 1914 - do dnia rozpoczęcia sprawowanie liturgii w budującym się kościele kaplica w Mijaczowie pełniła faktycznie funkcje kościoła parafialnego nowo powstałej parafii św. Stanisława w Myszkowie. Później mimo zaprzestania odprawiania tu mszy mieszkańcy Mijaczowa dalej gromadzili się w niej na nieszpory niedzielne, na nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe. 

ok. 1937 - Towarzystwo Akcyjne Bawełnianej Manufaktury "A. Schmelzer" zatrudniała 600 robotników

marzec 1945 - na skutek reformy rolnej parcelacji poddano folwark w Będuszu i grunty w Mijaczowie, z których do końca kwietnia tego roku utworzono ok. 1560 działek o pow. 46,8 ha i 645 ogródków przydomowych

kwiecień/maj 1945 - normalną produkcję podjęła m.in. fabryka "Braci Bauerertz"

16 sierpień 1969 - Kuria Diecezjalna mianowała ks. Mariana Skoczowskiego wikariuszem terenowym odpowiedzialnym za duszpasterstwo w kaplicy w Mijaczowie

25 wrzesień 1973 - wikariuszem terenowym w Mijaczowie został ks. Marian Kuzia, który wkrótce przeprowadził remont kaplicy

24 sierpień 1976 - biskup Stefan Bareła erygował w Mijaczowie ekspozyturę, z prawami parafii

8 grudzień 1980 - biskup Stefan Bareła podniósł ekspozyturę mijaczowską, do godności parafii wyłączając jej teren z parafii św. Stanisława BM. Pierwszym proboszczem został dotychczasowy ekspozyt ks. Marian Kuzia. 

1988 - ukończenie budowy domu parafialnego w Mijaczowie

1989 - uzyskano pozwolenie na budowę kościoła parafialnego w Mijaczowie wg projektu mgr inż. arch. Zygmunta Fagasa

31 marzec 1995 - po śmierci ks. M. Kuzi nowym proboszczem kontynuującym budowę świątyni mijaczowskiej został ks. Jan Batorski

14 wrzesień 1995 - na szczycie kościoła w Mijaczowie zamontowano krzyż i koronę

24 grudnia 1995 - bp Antoni Długosz odprawił pierwszą pasterkę w nowym kościele parafialnym

8 wrzesień 1996 - abp Stanisław Nowak podczas uroczystości odpustowej dokonał zwykłego poświęcenia świątyni mijaczowskiej

1997 - z inicjatywy ks. Jana Batorskiego przeprowadzono prace remontowo-adaptacyjne zabytkowej kaplicy, pełniącej dotychczas funkcje kościoła parafialnego

8 wrzesień 1997 - zabytkowa kaplica stała się kościołem Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu

1998 - kościół Narodzenia NMP w Mijaczowie został wyposażony w marmurowa posadzkę, tabernakulum, witraże ołtarze i drogę krzyżową i oświetlenie wg proj. mgr inż. arch. Mariana Kruszyńskiego i mgr inż. arch. Jerzego Kopyciaka z Częstochowy

1999 - wokół kościoła parafialnego wykonane zostały prace brukarskie, a wnętrze wzbogaciło się o dębowe ławki i witraż Chrztu Pana Jezusa

14 czerwiec 2000 - parafia otrzymała zezwolenie na założenie przy ul. Wyzwolenia cmentarza parafialnego o powierzchni 2.5 ha, który w następnym roku został poszerzony o kolejny 1 ha

10 wrzesień 2000 - abp Stanisław Nowak uroczyście poświęcił kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

2001 - renowacja pałacu Szchmeltzera

3 maja 2005 - pomnik ofiar Katynia został poświęcony przez biskupa Antoniego Długosza

17 październik 2005 - ufundowanie pomnika papieża Jana Pawła II na terenie kościoła parafialnego

Warto zobaczyć:

W pobliżu dworca PKP przy ul. Kościuszki i Kopernika w obrębie zakładów "Sokpol" znajduje się dawny budynek przędzalni z 1883-97 wykorzystywany również przez byłe zakłady włókiennicze "Wartex" [wg wyd. Plan-Bis, wg wyd. Compass z 1885-87 - przyp. autora] a przy ul. Pułaskiego nad Wartą budynki papierni (obecnie trwają wyburzenia niektórych starych budynków papierni) z 1889-1924. 

Przy ul. Kościuszki stoi pięknie odnowiony pałac Schmeltzera - willa właściciela przędzalni pochodząca z 1865 r.

Przy zbiegu głównych ulic miasta: Krasickiego, Pułaskiego i Alei Wolności prowadzących z Zawiercia, Siewierza, Koziegłów i Żarek stoi kolejna willa przemysłowca: willa Steinhagena silnie obrośnięta bluszczem. Charakteryzuje się dachem łamanym mansardowym i widokową loggią nad gankiem. Obecnie siedziba Powiatowego Urzędu Pracy

Przy ul. Pułaskiego tuż przy stawach papierni w Myszkowie na placu kościelnym kościoła p.w. Nawiedzenia NMP stoi najstarszy zabytek Myszkowa - kaplica p.w. Narodzenia NMP z 1780 [wg wyd. Compass, w rysie parafii wspomniana data 1790 r. - przyp. autora] - d. kaplica z pałacu Borowskich. Po 25 września 1973 r. ks. Marian Kuzia przeprowadził kapitalny remont kaplicy wygospodarowując w jej podziemiach dwa pomieszczenia, w których mogli przebywać wierni w czasie mszy nie mieszczący się, w dotychczasowej kaplicy ,na górze". W 1997 r. z inicjatywy ks. Jana Batorskiego przeprowadzono prace remontowo-adaptacyjne zabytkowej kaplicy. W wyniku tych prac kaplica została odnowiona i rozbudowana z zachowaniem zabytkowych elementów architektonicznych. Kaplica otrzymała tytuł kościoła Narodzenia Pana Jezusa i stała się od 8 września 1997 r. kościołem Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. W dolnych jej pomieszczeniach urządzono kaplicę przedpogrzebową. Wpisana jest obecnie do rejestru zabytków nieruchomych i rejestru zabytków archeologicznych. Kaplica z wapiennego kamienia łamanego pierwotnie na planie prostokąta. Mury częściowo podparto skarpami. Dach dwuspadowy kryty papą. We wschodniej ścianie znajduje się jedno okno. W murze będącym przedłużeniem ściany północnej znajduje się zamurowany ciosowy portal. Od zachodu kamienny barokowy portal z profilowaniem zwieńczony gzymsem. We wnętrzu sklepienia kolebkowe z lunetami.

Obok kaplicy stoi pomnik Jana Pawła II ufundowany przez parafian w dniu 17 października 2005 r.

Za kaplicą stoi pomnik ku czci walczących w II wojnie światowej przeniesiony ze starego miejsca przy ul. Kościuszki obok Warty. Wykonany w kształcie obelisku z czerwonego piaskowca z napisem na marmurowej tablicy: "Wieczna chwała bojownikom walczącym o wolność Ojczyzny z najeźdźcą hitlerowskim w latach 1939-1945". Po dodaniu krzyża z orłem ze stali nierdzewnej i tablicy pamiątkowej ku czci por Kazimierza Gałkowskiego, por. Jana Rudawskiego i kapr. Józefa Hyla, którzy zostali zamordowani w Katyniu i Ostaszkowie w 1940 r., w dniu 3 maja 2005 r. został poświęcony przez biskupa Antoniego Długosza

Po lewej stronie drogi na Koziegłowy i Poraj, na początku lasu tuż za ostatnimi zabudowaniami Myszkowa w  miejscu egzekucji mieszkańców miasta stoi pomnik martyrologii-obelisk. Na tablicy napis:" Mieszkańcom Myszkowa i okolicy, bojownikom poległym za wolność i Polskę Ludową w walkach z najeźdźcą hitlerowskim, pomordowanym w obozach kaźni w latach 1939-1945. 22 VII 1956".

powiększ
Pałac Schmeltzera, fot. D. Orman

powiększ
Zabytkowa kaplica w Mijaczowie, fot. D. Orman

powiększ
Przedszkole w Mijaczowie, fot. D. Orman

powiększ
Pomnik Jana Pawła II, fot. D. Orman

powiększ
Zabytkowa kaplica, fot. D. Orman

powiększ
Kościół pw. Narodzenia NMP w Mijaczowie, fot. D. Orman

powiększ
Willa Steinhagena, fot. D. Orman

powiększ
Pomnik martyrologii, fot. D. Orman

powiększ
Pomnik Katyński, fot. D. Orman

powiększ
Dzwonnica z "Bramą wiary", fot. D. Orman

powiększ
Kaplica - obramowanie okna od str. płn.-wsch., fot. D. Orman

powiększ
Zabytkowa kaplica - widok z płn-zach., fot. D. Orman

powiększ
Willa Steinhagena - widok ze wsch., fot. D. Orman

powiększ
Willa Steinhagena - widok z wsch - fragment, fot. D. Orman

powiększ
Willa Steinhagena - widok z płd., fot. D. Orman

powiększ
Willa Steinhagena - fragment kamieniarki, fot. D. Orman

Zobacz także

pałac Schmeltzera

Myszków
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony