IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Mysłów - rys miejscowości

MYSŁÓW

Wieś w gminie Koziegłowy położona na Progu Woźnickim.

Przez Mysłów biegnie czarny rowerowy szlak Myszków-Siewierz a o południowy skraj wsi zwany Pustkowie Mysłowskie zahacza niebieski rowerowy szlak "Szlakiem Hutnictwa".

1430 - wzmianka o wsi Myslow (nazwa wywodząca się od skrótu Mysł od nazwiska Myślibor, Myślimir lub tym podobnego) będącej własnością Krystyna z Koziegłów. W następnych latach wymieniana pod nazwą Mislow. Wieś miała wówczas 27 łanów.

XV w. - sołtys w Koclinie uzyskał od kasztelana sądeckiego Krystyna z Koziegłów prawo do polowania na drobną zwierzynę na terenach Mysłowa i Lgoty 

1519 - Mysłów wraz z okolicznymi ziemiami wchodzącymi w skład kompleksu koziegłowskiego zostały sprzedane przez Krystyna z Koziegłów dla biskupa Jana Konarskiego, który zobowiązał się m.in. spłacić za poprzedniego właściciela zastaw ustanowiony na dobrach koziegłowskich na rzecz braci Bernarda, Hynka i Mikołaja Bruntalskich  

XVI w. - dziedzicami Mysłowa była rodzina Czeszowskich. W 1520 r. Zofia Czeszowska upomniała się o należną jej oprawę u swoich synów: Kaspra, Filipa i Andrzeja. 

1523 - Czeszowscy eksploatowali 2 stawy we wsi

1528 - umiera jeden z dziedziców Mysłowa Filip Czeszowski, a jego majątek przejął jego brat Andrzej, który jednocześnie zobowiązał się do sprawienia wiana bratanicy Annie, żonie Andrzeja Bielskiego

1539 - komisja graniczna wytyczyła dział w Mysłowie dla Anny Bielskiej jako należne jej wiano ze spadku po ojcu. Majątek ten jednak ponownie zatrzymał jej stryjek Andrzej Czeszowski, jednakże płacąc Andrzejowi Bialskiemu kwotę 360 florenów zadośćuczynienia. Tak dużą kwotę pozyskał m.in. zastawiając Miklaszowi, kuźnikowi z Porąbki za 100 czerwonych złotych węgierskich 9 kmieci i 1 zagrodnika w Mysłowie

1542 - Andrzej Czeszowski tuż przed śmiercią zapisał małżonce 200 zł oprawy na Mysłowie. Obciążony majątek przeszedł prawdopodobnie w ręce bratanka Biernata, który to pobył się części dóbr (wyręby leśne, siedlisko sołtysie, 4 puste łany, łąki i 2 stawy) na rzecz Andrzeja, kuźnika z  Ciszówki, ten zaś wykupił za 1 tys. florenów wykupił całą część Mysłowa należącą do Biernata

XVII w. - obok Czeszowskich część Mysłowa należała do Newlińskich i Jackowskiego

1621-1783 - pomiędzy wsiami Pińczyce, Mysłów, Osiek i Koclin istniał długotrwały zatarg o granice. Do dnia dzisiejszego przetrwała m.in. mapa rozgraniczeniowa Mysłowa i Koziegłówek.

XVII lub XVIII w. - część wsi należała do Porębskch, posiadających również swoje dobra w Rogoźniku i Dąbiu

1765 - w rejestrach celnych komory koziegłowskiej wystąpił kupiec z Mysłowa, który w 5 transportach przewiózł 56 cetnarów żelaza na łącznie 6 wozach zaprzężonych w 13 koni. W tym samym roku w komorze celnej w Siewierz kupiec z  tej wsi przeprowadził przez Siewierz 2 transporty z 11 cetnarami żelaza na 2 wozach zaprzężonych łącznie w 4 konie. 

1787 - w dokumentach z tego roku widnieje już obecna nazwa wsi

1 poł. XIX w. - budowa kaplicy

1927 - odnowienie kaplicy

3 września 1939 - pacyfikacja wsi jako odwet Wehrmachtu na ludności cywilnej za opór wojsk polskich podczas kampanii wrześniowej. W wyniku akcji zginęło 22 mieszkańców wsi, w tym 10 dzieci w wieku od 1 roku do 16 lat. 

Warto zobaczyć:

Kapliczka z 1 połowy XIX w. Odnowiona w 1927 r.

Obok kaplicy stoi tablica upamiętniająca mieszkańców zamordowanych przez Wehrmacht w 1939 r.

Na południe od wsi w lesie znajduje się rez. Cisy w Hucie Szklanej.

powiększ
Kapliczka w Mysłowie, fot. D. Orman

powiększ
Tablica pamiątkowa w Mysłowie, fot. D. Orman

Zobacz także

Koziegłowy
Koziegłówki
Pińczyce

szlaki rowerowe
rez. Cisy
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony