IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Mokra - rys miejscowości

MOKRA

Wieś na Wyżynie Wieluńskiej. Miejsce wielkiej bitwy pancernej września 1939 - zaliczanej do jednej z tych, gdzie opór polskiego wojska był największy. 

2 poł. II - IV w. - cmentarzysko z młodszego i późnego okresu rzymskiego

1708 - budowa drewnianego kościoła staraniem bpa Kazimierza Łubieńskiego

IX 1939 - największa akcja zbrojna na opisywanym w serwisie terenie w okresie wrześniowej obrony granic Polski. W trakcie agresji w tym miejscu broniły się oddziały kawalerii atakowane przez wielokrotnie silniejsze niemieckie oddziały pancerne 

Warto zobaczyć:

We wsi Mokra II stoi drewniany kościółek św. Szymona i Judy

Pole bitwy polskiego września 1939 z monumentalnym pomnikiem.

We wsi Mokra III - lipa drobnolistna koło kościoła - pomnik przyrody (nr 34/305 - 1996)

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - pomnik na polu bitwy z 1939 r.

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - drewniany kościół w Mokrej

Zobacz także

kościół w Mokrej II
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony