IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Modlnica - rys miejscowości

MODLNICA

Wieś w gminie Wielka Wieś leżąca na krawędzi Płaskowyżu Ojcowskiego, z której rozciąga się widok prawie na cały Kraków.

4500-1650 lat p.n.e. - ślady ziemianek mieszkalnych z neolitu

1254 - pierwsza wzmianka o wsi w przywileju Bolesława Wstydliwego.

1325 - 27 - wzmianki o drewnianym kościele parafialnym.

XV w. - budowa pierwszego obronnego dworu w Modlnicy

XVI w. - wieś znajduje się w posiadaniu rajców krakowskich, Salomonów.

1553 - budowa drewnianego kościoła parafialnego św. Wojciecha

2 poł. XVI w. - rodzina Salomonów buduje nowy, renesansowy dwór.

1562 - pokrycie malowidłami renesansowymi wnętrza kościoła parafialnego.

XVII w. - przebudowa kościoła parafialnego św. Wojciecha.

1622 - do kościoła parafialnego św. Wojciecha dobudowano kaplicę św. Anny z kryptą grobową fundatorów kościoła oraz zakrystią.

XVIII w. - budowa przy kościele parafialnym drewnianej dzwonnicy.

około 1784 - właściciele wsi - Konopkowie budują na fundamentach poprzedniego nowy dwór w stylu barokowo - klasycystycznym.

od końca XVIII do 1939 - wieś należy do rodziny Konopków

przełom XVIII i XIX w. - budowa w ogrodzie dworskim wieżyczki.

XIX w. - przebudowa dworu

1871-84 - częstym gościem rodziny Konopków był tutaj twórca nowoczesnej etnografii polskiej, Oskar Kolberg.

XX w. (XIX w.?) - przebudowa kościoła parafialnego św. Wojciecha.

1905 - wewnątrz kaplicy św. Anny w kościele parafialnym malowanie polichromii zaprojektowanej przez Władysława Tetmajera.

1957 (1955 ?) - odkrycie cennych malowideł renesansowych z 1562 r. w kościele parafialnym.

1960 - 63 - odbudowa dworu barokowo - klasycystycznego.

Warto zobaczyć:

Kościół parafialny św. Wojciecha

Zespół dworski

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Modlnica. Pozostałości dworu obronnego

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Modlnica. Dwór

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Modlnica. Zespół dworski

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Modlnica. Kościół parafialny, na pierwszym planie dzwonnica

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Modlnica. kościół św. Wojciecha

Zobacz także

kościół  św. Wojciecha
zespół dworski
Kraków
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony