IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Miękinia - rys miejscowości

MIĘKINIA

Wieś położona na wysokiej wierzchowinie Płaskowyżu Ojcowskiego, częściowo w dolinie potoku Miękinia.

XVIII w. - początki eksploatacji miękińskiego porfiru

od 1852 - eksploatacja porfiru na większą skalę

1906 - kamieniołomy zostały zmechanizowane przez niemiecką firmę H. Kulka i Spółka.

Warto zobaczyć:

Między Krzeszowicami a Miękinią do niedawna można było oglądać ciekawe rozwiązanie techniczne - wagoniki kolejki linowej wożącej miękiński porfir. We wsi (kamieniołomy diabazaltu ?) i nieczynny duży kamieniołom czerwonego porfiru. Kamień mielony był tu na grys oraz wykorzystywany do brukowania ulic, na nasypy kolejowe itp.

Dolina Kamienic - położona na południowy wschód od wsi niewielka, 3 km długości dolinka, w większości bezleśna. Nieliczne skałki. Najbardziej ciekawy jej górny odcinek. Dla wybierających się w te strony zwracam uwagę na możliwość wystąpienia gniazd os bezpośrednio na trasie przemarszu /wiem to ze swojego doświadczenia/. W takiej sytuacji należy się bezwzględnie ewakuować z tego miejsca poza teren zalesiony. 

Zobacz także

Krzeszowice

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony