IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Masłowice - rys miejscowości

MASŁOWICE

Wieś leżąca na  Wyżynie Wieluńskiej w gminie Wieluń i powiecie wieluńskim na prawym brzegu rzeki Pysznej. PKS

2 poł. XIII w. - przypuszczalnie w tym czasie została założona wieś Małyszyce należna terytorialnie do rudzkiego ośrodka osadniczego

1294 - najstarsza wzmianka o wsi będącej prywatną własnością

XV - XVI w. - we wsi istniała rycerska siedziba obronna typu wieżowego być może wywodząca się nawet jeszcze z XIV w.

XVI w. - Masłowice stały się siedzibą rodową Masłowskich h. Samson. Znanymi z imienia przedstawicielami owej rodziny są Piotr i Jan Masłowscy. Ten pierwszy był również posiadaczem działu w Rudzie. W swoim herbarzu Bartosz Paprocki podaje, że jeden z Masłowskich był za jego czasów podstarościm wieluńskim, a inny - poborcą

2 ćw. XIX w. - budowa zespołu dworskiego

Warto zobaczyć:

W centralnej części wsi na skraju terasy nadrzecznej wznoszą się dawne zabudowania dworskie otoczone parkiem

Ok. 500 metrów od centrum wsi w kierunku południowo-zachodnim, ok. 80 metrów od skraju parku dworskiego i 100 metrów od drogi prowadzącej do Wielunia znajduje się grodzisko - relikt wieżowej fortalicji.

powiększ
Dwór w Masłowicach, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Brama zespołu dworskiego w Masłowicach, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Grodzisko w Masłowicach, fot. Z. Bereszyński

Zobacz także

grodzisko w Masłowicach
dwór w Masłowicach

Wieluń
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony