IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Małyszyce - rys miejscowości

MAŁYSZYCE

Wieś leżąca w pobliżu Imbramowic

pocz. XIII w. - osada ta podobnie jak pobliskie Ściborzyce tworzyła wraz z obecnymi Imbramowicami jedną wieś zwaną Dłubnia. Dopiero wobec rozwoju własności uściślono granice poszczególnych posiadłości i nadano im odrębne nazwy. Pierwotnie z Dłubni wyodrębniły się wsie Ściborzyce (obejmujące m.in. obszar dzisiejszej wsi Małyszyce) i Imbramowice. W około sto lat później ze Ściborzyc wyodrębniono Małyszyce jako własność Norbertanek z Imbramowic

1819 - po kasacie klasztoru Norbertanek - właściciela wsi, Małyszyce stały się wsią rządową 

Zobacz także

klasztor w Imbramowicach

Imbramowice
Ściborzyce

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony