IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Łosień - rys miejscowości

ŁOSIEŃ

Dawna wieś, ob. wschodnia dzielnica Dąbrowy Górniczej położona na północ między terenami Huty Katowice i Koksowni Przyjaźń

1765 - w rejestrze celnym komory będzińskiej występuje jeden kupiec z tej wsi wywożący za granicę 6 szt. cieląt

21 maja 1944 - patrol partyzanckiego oddziału "Mohorta" przekroczył granicę Generalnej Guberni i w Łosieniu wykonał wyrok śmierci na 2żandarmach niemieckich, znanych z bezwzględnego traktowania ludności polskiej

Warto zobaczyć:

Wykopaliska archeologiczne Łosieniu

Z dawnej Puszczy Łosieńskiej zachowały się znaczne tereny leśne, szczególnie na południe i południowy wschód od centrum miasta

We wschodniej części tej miejscowości przy głównej ulicy /ul. Łaskowa/ znajduje się m.in. pomnik przyrody - "Jesion Wyniosły"

Herb Dąbrowy Górniczej
Rys. Herb Dąbrowy Górniczej

Zobacz także

Dąbrowa Górnicza
wykopaliska arch. w Łosieniu
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony