IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Lgota - rys miejscowości

LGOTA

Wieś złożona z Lgoty Mokrzesz, Lgoty Nadwarcie i Lgoty Górnej położona w gminie Koziegłowy przy drodze między Żarkami i Koziegłowami u zbiegu z drogą z Myszkowa w Dolinie Górnej Warty/Obniżeniu Górnej Warty. Przez Lgotę Nadwarcie przepływa Warta a za nią wpada do Zalewu Poraj. Stacja benzynowa. PKS

Północnym skrajem Lgoty Nadwarcie i Mokrzesz przebiega żółty pieszy szlak Żarecki oraz czarny rowerowy szlak Myszków-Siewierz

XII w. -  nazwa "lgota" wskazuje nowo lokalizowane osady na prawie niemieckim, w których osadnicy zostali czasowo zwolnieni z obowiązku płacenia czynszów i świadczenia robocizny. Takie osady powstawały głównie do końca XII w. wobec czego można upatrywać podobnego datowania lokacji wsi

15 lipca 1430 - pierwsza wzmianka o wsi Lgotha, kiedy to kasztelan sądecki Krystyn z Koziegłów zamienił się z sołtysem z Kocelina Wojciechem, sołectwo w dziedzicznej Lgocie w zamian za sołectwo w Kocelinie. Już wówczas sołectwo w Lgocie posiadało 2 łany wolne (ab antiquo) i karczmę z ogrodem, co potwierdzałoby stare korzenie wsi. Krystyn dodatkowo nadał sołectwu prawo do budowy młyna i sadzawki rybnej (prawdopodobnie ulokowanych na potoku płynącym przez Lgotę) oraz prawo do rządzenia się na prawie niemieckim. Nadał też przywilej pobierania jednej trzeciej z opłat sądowych. Sołtys miał również prawo do polowania na drobną zwierzynę na terenie Lgoty i sąsiedniego Mysłowa. W zamian za te przywileje sołtys był zobowiązany do stawiania się  konno na wyprawy wojenne z kuszą. Płacił na rzecz dziedzica wsi 1 ferton obiednego rocznie a chłopi ze wsi mieli obowiązek płacenia od jednego łana 10 skojców, 2 kapłony i 20 jaj rocznie.

1519 - wieś wymieniana już pod obecną nazwą Lgota wraz z okolicą stanowiącą tzw. kompleks koziegłowski została sprzedana przez Krystyna z Koziegłów biskupowi Janowi Konarskiemu

XVII w. - mieszkańcy Lgoty i Siedlca dostarczali węgla drzewnego do kuźnic położonych nad Wartą  

koniec XVII w. - sołectwo lgockie było w rękach rodziny chłopskiej Jagiełowiców 

XVIII w. - w Lgocie było 3 kowali

1782-86 - sołectwo w Lgocie posiadał ekonom klucza lipowieckiego Ignacy Szotarski

koniec XVIII w. - we wsi występowała taberna wjezdna, budowana przy uczęszczanych drogach dająca możliwość noclegu przejezdnym oraz funkcjonowała przykomórka komory celnej w Koziegłowach

1827 - wieś występuje pod nazwą Lgota Koziegłowska

1939-45 - w czasie okupacji hitlerowskiej w akcjach zdobywania nowej broni do walki z najeźdźcą wyróżniali się bracia Kaźmierczakowie z Lgoty Górnej, którzy pozyskaną broń przekazywali Dyrce z Glinianej Góry, zbrojmistrzowi batalionu "Zawieruchy".

1952 - w dokumentach występuje Lgota Górna i Lgota Nadwarcie wywodzące swe nazwy z topografii ich lokalizacji

Warto zobaczyć:

Na pograniczu Lgoty Górnej i Lgoty Mokrzesz przy drodze Koziegłowy-Żarki na wysokości kościoła znajduje się malownicza, ostatnio odnowiona kaplica wybudowana z łamanego kamienia wapiennego kryta dachem gontowym z wieżyczką sygnaturki. W kapliczce w Lgocie Górnej znajduje się obraz Matki Boskiej Różańcowej

 

powiększ
Kapliczka w Lgocie, fot. D. Orman

powiększ
Wnętrze kapliczki w Lgocie, fot. D. Orman

Zobacz także

Koziegłowy
Mysłów
Myszków
Żarki

szlaki rowerowe
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony