IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Żarki-Leśniów - rys miejscowości

ŻARKI - LEŚNIÓW

Dzielnica Żarek, znana z klasztoru Paulinów - miejsca kultu maryjnego i celu coraz liczniejszych pielgrzymek. Główne uroczystości odpustowe: 2 lipca oraz pierwsza po tej dacie niedziela. 

4500 - 1650 lat p.n.e. (neolit) - znaleziska z kultury pucharów lejkowych (popielnica)

1326 - Leśniów po raz pierwszy występuje w pisanych źródłach historycznych (wcześniej niż Żarki) [pierwsza wzmianka o wsi wg planu Żarek wyd. UM Żarki jest datowana na 1325 r. - przyp. autora]

1382 - wg tradycji przejeżdżał tędy książę Władysław Opolczyk wioząc z Rusi cudowny obraz Czarnej Madonny dla jasnogórskiego klasztoru. Legenda wiąże tego księcia z wytryśnięciem źródła Leśniówki, jako efekt jego żarliwej modlitwy do Matki Boskiej o wodę. W dowód wdzięczności Opolczym miał pozostawić w kaplicy stojącej nieopodal źródła drewnianą figurę Matki Bożej.

1559 – budowa kościoła w Leśniowie przez kasztelana oświęcimskiego Jana Korycińskiego

XVII w. - nad źródłem Leśniówki istniała kaplica

1700 - Józef Męciński przebudował kościół i sprowadził Karmelitów Bosych

1703 - Karmelici Bosi zrezygnowali z fundacji leśniowskiej

1706 - Józef Męciński sprowadził do klasztoru paulinów z Jasnej Góry

XVIII w. – otoczenie założenia klasztornego barokowym murem. Do dóbr tego klasztoru należał Trzebniów

1755-71 – budowa budynku klasztoru przy istniejącym kościele

1791 - przedłużenie nawy kościoła klasztornego

1846-47 – restauracja kościoła klasztornego w Leśniowie

1864 - kasacja klasztoru leśniowskiego przez rosyjski rząd

1936 – powrót do klasztoru Paulinów i rozbudowa miejscowego klasztoru

13 sierpnia 1967 r. - w klasztorze odbyła się uroczysta koronacja figury Matki Bożej, której dokonał prymas Polski kard. Stefan Wyszyński w towarzystwie biskupa częstochowskiego Stefana Baryły. Mszy świętej przewodniczył metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła - późniejszy papież Jan Paweł II, który wygłosił kazanie. 

Warto zobaczyć:

Zespół klasztorny Paulinów 

Przy klasztorze lipa szerokolistna - pomnik przyrody (nr 17/70 - 1973)

Przy drodze doprowadzającej do klasztoru są źródła potoku Czarka (dopływu Warty) uważane za cudowne 

Około 3 km na pn.-wsch. od Leśniowa na jednej ze skał znajdują się ruiny strażnicy obronnej w Przewodziszowicach

Koło Leśniowa archeolodzy zlokalizowali kilka ciekawych stanowisk archeologicznych (numeracja wynika z przynależności tych stanowisk do podziału terenu do Żarek)

  • nr 5 - stanowisko zlokalizowane w sąsiedztwie klasztoru w Leśniowie, pierwsze badania powierzchniowe przeprowadzono tu w 1954 r. ustalając ślady osadnictwa z epoki kamienia (wiór krzemienny) i kultury łużyckiej (6 fragmentów naczyń). Część e znalezisk z tego stanowiska znajduje się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu

  • nr 6 - w południowo-wschodniej części Lasu Sejmikowego nieopodal Leśniowa, ślad osadnictwa z epoki kamienia lub wczesnej epoki brązu (dwa odłupki i fragment narzędzia prawdopodobnie drapacza), badania powierzchniowe 1992

  • nr 7 - we wschodniej części Lasu Sejmikowego, ślady osadnictwa o charakterze produkcyjnym (spieki i szlaka żelazna oraz bryłki rudy), badania powierzchniowe 1992

  • nr 14 - trudne do zlokalizowania, ceramika z epoki brązu znaleziona w czasie badań powierzchniowych w 1954

  • nr 16 - trudne do zlokalizowania, cmentarzysko kultury łużyckiej (popielnica dwustożkowa). Znalezisko z l. 40-tych XX w.

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Żarki-Leśniów. Sanktuarium leśniowskie

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Żarki-Leśniów. Kaplica na źródle 

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Żarki-Leśniów. Otoczenie źródła Leśniówki

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - klasztor w Leśniowie

Zobacz także

klasztor Paulinów
ruiny strażnicy w Przewodziszowicach
Żarki
Trzebniów
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony