IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Kusięta - rys miejscowości

KUSIĘTA

Wieś położona w północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, 8 km na wschód od Częstochowy.

Przez Kusięta przebiegają następujące szlaki turystyczne: czerwony pieszy i rowerowy Szlak Orlich Gniazd, rowerowy zielony Wokół Gór Sokolich i rowerowy żółty Przełomu Warty oraz Transjurajski Szlak Konny

Komunikacja: PKP (linia Częstochowa - Koniecpol - Kielce) i komunikacja miejska MZK Częstochowa.

40-10 tys. lat p.n.e. (górny paleolit) - w J. Towarnej (Niedźwiedzia) odkryto ślady obozowisk - wyroby krzemienne z górnego paleolitu

1382 - pierwsza wzmianka, gdy wieś zobowiązana została do płacenia dziesięciny miodowej zakonowi paulinów na Jasnej Górze

1953 - utworzenie rez. "Zielona Góra" w Kusiętach

26 sierpnia 1961 - odkrycie w Górach Towarnych J. Dzwonnica 

1961 - odkrycie w Górach Towarnych J. Cabanowej przez grotołazów ze Speleoklubu Częsochowskiego

1994 - uznanie Gór Towarnych za pomnik przyrody

Warto zobaczyć:

Na północ od wsi za torami kolejowymi znajduje się rezerwat "Zielona Góra" z interesującą jaskinią.

W pobliżu stacji PKP Kusięta Nowe w kierunku północnym rzadki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej przykład procesów krasowych: łączenie się lejów krasowych w nieregularne obniżenia zw. uwałami. Bliżej w kierunku stacji jeziorko krasowe powstałe w efekcie zatkania odpływu z uwału glinkami i zalania go wodami.

Na południe od zabudowań wsi w stronę Olsztyna wznoszą się Góry Towarne - pomnik przyrody (nr 40/203 - 1994) zw. dawniej również Towarowymi - w skałce szczytowej [336,4 m n.p.m. - wg mapy topograficzno-administracyjnej woj. częstochowskie, skala 1:100.000; 336 m n.p.m. - wg mapy Wyżyna Krakowsko-Częstochowska skala 1:100.000 wyd. 1997 z oznaczeniem G. Lisica wchodzącej w skład G. Towarnych; 349 m n.p.m. - wg S. Bronisza, 383 m n.p.m. - wg J. Brandysa i W. Mielczarka - przyp. autora] kilka ciekawych jaskiń. Od strony zachodniej min.: Towarna i Dzwonnica połączone w jeden ciąg o łącznej długości 170 m. W Jaskini Towarnej (Niedźwiedziej) znaleziono kości niedźwiedzia jaskiniowego, hieny i konia oraz wykopaliska paleolityczne (40-10 tys. lat p.n.e.) i fragmenty ceramiki kultury sznurowej z przełomu XIX i XX w. p.n.e. W latach 60-tych XX w. odkryto dalsze jaskinie: Cabanową (Lisią) i Kopaną.

We wsi zachowało się [wg stanu na 1985 r. - przyp. autora] trochę starej zabudowy: zagroda na 89 (drewniany dom, murowana obora i drewniana stodoła) z pocz. XX w., drewniane domy nr 46 (z k. XIX w.), nr 81 (z k. XIX w.), nr 181 (z 1911 r.), nr 253 (z 1921 r.), nr 259 (z 1905 r.) i nr 260 (z 1906 r.) oraz drewniana stodoła nr 18 z k. XIX w.

powiększ
Jeziorko krasowe w Kusiętach, fot. T. Kluk

powiększ
Jeziorko krasowe w Kusiętach, fot. T. Kluk

powiększ
Zielona Góra (panorama na wschód), fot. T. Kluk

powiększ
Zielona Góra (panorama na zachód), fot. T. Kluk

powiększ
Widok z Kusięt na Zieloną Górę, fot. T. Kluk

powiększ
Góry Towarne, fot. T. Kluk

powiększ
Góry Towarne, fot. T. Kluk

Zobacz także

rez. Zielona Góra
J. Towarna i Dzwonnica
J. Cabanowa

szlak Orlich Gniazd
szlaki rowerowe
Transjurajski Szlak Konny

Olsztyn
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony