IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Krzepice - rys miejscowości

KRZEPICE

Miasto w pow. kłobuckim (4700 mieszk. w 1998) położone nad Liswartą na skraju Obniżenia Krzepickiego i Wyżyny Wieluńskiej. Przemysł odzieżowy, wytwórnia pasz. 

wczesne średniowiecze - w pobliskich Starokrzepicach stwierdzono początki osadnictwa

XIV w. - uzyskanie praw miejskich (przed 1357, chociaż w literaturze przyjmuje się ten rok jako przybliżoną datę lokacji miasta). Wg Długosza lokacja miasta miała miejsce dopiero w 1364, co do końca nie może być wykluczone.

1364 - król Kazimierz Wielki nieopodal miasta wznosi od podstaw zamek. Krzepice leżą na granicy Małopolski, Wielkopolski i Śląska, co stanowiło o ważności ich strategicznego położenia. 

poł. XIV w. - budowa kościoła św. Jakuba. Jan Długosz w "Księdze beneficjentów diecezji krakowskiej" poświęcił specjalny rozdział powstaniu kościoła i lokacji miasta Krzepice. W nim Długosz wyraził swoją dezaprobatę dla uposażenia kościoła krzepickiego przez  arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorię ze Skotnik, wbrew intencjom biskupa Bodzanty i na szkodę diecezji krakowskiej.

XV-XVII w. - budowa i przebudowy klasztoru Kanoników Regularnych

XV-XVIII w. - rozwój przemysłu sukienniczego, który przyczynił się na równi z hutnictwem żelaza do rozwoju miasta

XV w. - Krzepice słynęły z istniejących tu kuźnic żelaza

przed 1526 - pierwsza przebudowa zamku, podczas której starosta krzepicki Mikołaj Szydłowiecki przebudował zamek od fundamentów

po 1588 - nowy starosta, Mikołaj Wolski herbu Półkozic, przebudował zamek na renesansową rezydencję obronną, w której posiadał duży zbiór obrazów, głównie włoskich słynnych w całej Rzeczypospolitej

XVII w. - w mieście produkowano działa oraz odlewano kule

1636 - zamek był nieduży, miał ogród włoski i zwierzyniec

1650-70 - starosta Jacek Michowski wznosi ziemne fortyfikacje bastionowe

1655 - Krzepice zostały opanowane przez Szwedów. W okresie szturmu Jasnej Góry przez Szwedów zamek w Krzepicach zajęty przez najeźdźcę spełniał funkcję bazy zabezpieczającej działania oblężnicze w Częstochowie

1656 - zamek był bezskutecznie atakowany przez oddziały szlachty i górali. Zdobyty wkrótce przez Polaków, ponownie został odbity przez Szwedów, a następnie odzyskany przez kasztelana krakowskiego Stanisława Warszyckiego

po 1657 - zamek został przebudowany i wzmocniony

XVIII w. - starostwo krzepickie należało do rodziny Mączyńskich. W międzyczasie zamek popadał coraz bardziej w ruinę

poł. XVIII w. - budowa bożnicy żydowskiej

pocz. XIX w. - w mieście istnieją jeszcze wielkie piece opalane drzewem, związane z wielowiekowymi tradycjami hutniczymi

ok. 1840 - zamek został rozebrany i wykorzystany jako materiał budowlany

1875 - utrata praw miejskich

1919 - ponowne uzyskanie praw miejskich

1945 - podczas działań wojennych miasto zostało w połowie zrujnowane. Później odbudowane.

Warto zobaczyć:

W sąsiedztwie rynku wznosi się kościół św. Jakuba z poł. XIV w., przebudowany w renesansie i baroku.

Gotycko-barokowy dawny zespół klasztorny Kanoników Regularnych z XV-XVII w., obecnie plebania

Bożnica z poł. XVIII w.

W rynku domy z XVIII i XIX w.

Pozostałości obwałowań bastionowych zamku z XVII w.

Herb Krzepic
Rys. Herb Krzepic

powiększ
Kościół parafialny w Krzepicach, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Krzepice. Relikty twierdzy bastionowej, fot. Z. Bereszyński

Zobacz także

zamek w Krzepicach
Częstochowa
Warszycki Stanisław
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony