IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Kraków-Wesoła - rys miejscowości

KRAKÓW - Wesoła

Osiedle położone w dzielnicy Grzegórzki w Krakowie na wschód od Starego Miasta. Tu znajdują się m.in. Zespół Klinik Szpitala Uniwersyteckiego i Operetka Krakowska.

XII w. - budowa kościoła św. Mikołaja przy trakcie handlowym prowadzącym z Krakowa na wschód

XV w. - przebudowa kościoła św. Mikołaja

XVII w. - kolejna przebudowa kościoła św. Mikołaja

1634 - budowa barokowego kościoła św. Łazarza

1639 - Katarzyna Zamoyska zakłada osadę Wesoła, ciągnącą się wzdłuż ówczesnej ul. Wesołej (obecnie ul. Kopernika). Wokół istniały niewielkie jurydyki (Lubicz, Radziwiłłowska, Strzelnica) oraz warsztaty rzemieślnicze

1715-25 - budowa barokowego kościoła Karmelitanek fundacji kanclerza Jana Szmbeka (wg proj. Kaspra Bażanki)

1783 - ks. Huron Kołłątaj założył tu Ogród Botaniczny

1788-92 - w ogrodzie wybudowano klasycystyczne Obserwatorium Astronomiczne (proj. arch. Feliksa Radwańskiego) na miejscu pałacu Czartoryskich

XIX w. - budowa zespołu klinik i szpitali uniwersyteckich (obecnie Akademii Medycznej)

1858-59 - przebudowa budynku obserwatorium

1913-21 - budowa kościoła Jezuitów

Warto zobaczyć:

Barokowy kościół Karmelitanek p.w. św. Teresy (ul. Kopernika 44) został zbudowany na planie krzyża greckiego w l. 1715-25. Projektował go arch. Kasper Bażanka, a fundatorem był kanclerz Jan Szembek. W bocznym ołtarzu na uwagę zasługuje gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z ok. 1390. 

Wzdłuż ul. Kopernika ciągną się szpitale lokowane tu w XIX w. Pod nr 9 kościół św. Mikołaja (już w dzielnicy Stare Miasto), a wśród zabudowań klinik wznosi się barokowy kościół św. Łazarza (nr 11). Nr 16 to kościół Jezuitów p.w. Najświętszego Serca Jezusowego pochodzi z l. 1913-21.

Od pd. str. (ul. Kopernika 27) rozciąga się obszerny Ogród Botaniczny założony w 1783 przez reformatora Uniwersytetu Jagiellońskiego, księdza Hugona Kołłątaja. Przy wejściu do ogrodu klasycystyczny budynek Obserwatorium Astronomicznego, wzniesiony w l. 1788-92 przez arch. Feliksa Radwańskiego na miejscu pałacu Czartoryskich, przebudowany w l. 1858-59. Pierwszym kierownikiem obserwatorium był Jan Śniadecki, a do 1954 znakomity naukowiec, twórca tzw. rachunku cracoviana, Tadeusz Banachiewicz.

Przy ul. Lubicz Ogród Strzelecki z pomnikami Zygmunta Augusta i Jana III Sobieskiego

Na rogu ul. Lubicz i Bosackiej nieopodal dworca PKP Kraków Główny znajduje się Muzeum Celestat a nieco dalej na ul. Lubicz w stronę Ronda Mogilskiego wznosi się gmach Muzeum Bujwida.

Zobacz także

Kraków

dz. Stare Miasto

dz. Grzegórzki

kościół św. Mikołaja 
kościół św. Łazarza

Muzeum Bujwida

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony