IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Kraków-Stradom - rys miejscowości

KRAKÓW - Stradom

Historyczne przedmieście Krakowa. Zaczyna się przy skrzyżowaniu ul. Bernardyńskiej, Grodzkiej, św. Gertrudy i Stradomskiej. Między Wawelem a dzisiejszymi Plantami w murach obronnych Krakowa znajdowała się niegdyś brama Grodzka. Prowadziła ona z miasta na tzw. szlak solny wiodący przez Stradom i Kazimierz w kierunku Wieliczki. Wzdłuż tego szlaku w XIV w. rozbudowała się rzemieślnicza osada podmiejska i służebna. Obejmowała ona teren między Wawelem i dawnymi murami miasta a obecną ul. Dietla oraz między Wisłą a pn. rejonem dawnej ul. Bohaterów Stalingradu. Stradom nie stanowił odrębnego organizmu miejskiego, chociaż posiadał on pewną samodzielność. W 1419 przyłączony do miasta Kazimierza, ale nie był objęty jego murami obronnymi, które zbudowano wcześniej. Obecna ul. Dietla pokrywa się z linią płynącej tędy niegdyś odnogi Wisły, zwanej Starą Wisłą, która oddzielała się od koryta głównego pod Wawelem. W l. 1878-87 koryto Starej Wisły zasypano, a na jego miejscu powstała obecna ulica. Po drugiej stronie ul. Dietla zaczyna się kolejna dzielnica Krakowa - Kazimierz.
Obecnie na terenie Stradomia znajduje się Wyższe Seminarium Duchowne, Teatr Kameralny i Muzeum Przyrodnicze

1333-70 - za panowania Kazimierza Wielkiego Miechowici założyli klasztor św. Jadwigi na krakowskim Stradomiu, w którym Bożogrobcy zajmowali się kopiowaniem starych rękopisów.

2 poł. XIV w. - budowa kościoła św. Jadwigi i klasztoru bożogrobców z Miechowa

sierpień 1453 - maj 1454 - pobyt Jana Kapistrana w Krakowie, który dał podnietę do wprowadzenia do Polski zakonu bernardyńskiego będącego faktycznie tylko gałęzią zakonu Franciszkanów. Z łaski kardynała Zbigniewa Oleśnickiego założony został na krakowskim Stradomiu pierwszy w Polsce bernardyński klasztor i osadzono w nim 80 braci. W klasztorze tym zasłynął cnotami i poświęceniem Szymon z Lipnicy.

1655 - Szwedzi podczas najazdu zniszczyli kompleks klasztoru Bernardynów

1659-80 - odbudowa zabudowań klasztoru Bernardynów w stylu barokowym

1719-28 - budowa kościoła Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie (wg projektu Kaspera Bażanki)

Warto zobaczyć:

Kościół św. Bernarda ze Sieny i klasztor Bernardynów 

Przy ul. Stradomskiej nr 4 kościół Nawrócenia św. Pawła i klasztor Księży Misjonarzy

W podwórcu budynku przy ul. Stradom12/14 znajduje się oficyna mieszkalna kryjąca mury dawnego kościoła św. Jadwigi i klasztoru z 2 poł. XIV w. wraz z prezbiterium (później przekształcone), które aż do końca XVIII w. należały do bożogrobców z Miechowa.

Zobacz także

Kraków 

dz. Stare Miasto

dz. Stare Miasto - Kazimierz

klasztor Bernardynów 

klasztor Księży Misjonarzy

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony