IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Kłobuck - rys miejscowości

KŁOBUCK

Miasto powiatowe (14 000 mieszk. w 1998) leżące na Wyżynie Wieluńskiej nad Białą Okszą. Przemysł maszynowy, chemiczny, odzieżowy, spożywczy i drzewny.

XIII w. - budowa pierwszego kościoła

XIV w. - za Kazimierza Wielkiego powstał tu murowany zamek

1339 - prawa miejskie

XV w. - utworzenie klasztoru Kanoników Regularnych

1434-49 - Jan Długosz będąc proboszczem miejscowego kościoła pisał tu słynną kronikę dziejów Polski. W niej Długosz wspominał o istniejących tu aż trzech odlewniach żelaza, co świadczyłoby o wielkości miasta jako ośrodka przemysłu żelaznego

XVII w. - w wyniku wojen i pożarów miasto podupadło

1795-1800 - budowa pałacu

1870 - utrata praw miejskich

1917 - ponowne uzyskanie praw miejskich

1944 - w rejonie Kłobucka działały polskie grupy dywersyjno-partyzanckie

Warto zobaczyć:

Zespół klasztorny Kanoników Regularnych z XV-XVIII w.

Kościół parafialny

W dzielnicy Zagórze pałac

Niedaleko od miasta koło Grodziska znajduje się rezerwat "Zamczysko" ze śladami grodziska

W mieście znajduje się rezerwat "Dębowa Góra"

Herb Kłobucka
Herb Kłobucka

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Kłobuck. Kościół parafialny

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Kłobuck. Zabytkowy dom

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Kłobuck-Zagórze. Pałac

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Kłobuck-Zagórze. Pałac

Zobacz także

pałac
kościół parafialny
rez. przyrody "Zamczysko"
rezerwat "Dębowa Góra"
grodzisko
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony