IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaroszowiec - rys miejscowości

JAROSZOWIEC

Uprzemysłowiono wieś leżąca na pograniczu Wyżyny Częstochowskiej i Bramy Wolbromskiej wśród wzniesień tzw. Grzędy Olkuskiej na wschód od Kluczy

Przez Jaroszowiec przebiega czerwony szlak Orlich Gniazd oraz żółty Pustynny oraz liczne szlaki rowerowe: czerwony Orlich Gniazd, niebieski i zielony wokół Kluczy. W okolicy ścieżki dydaktyczne: po projektowanym rez. Pazurek i po Stołowej Górze. Na Górze Maniakówka znajduje się stok narciarski z orczykiem. 

po 1864 - w Jaroszowcu powstała cementownia

1885 - budowa tzw. drogi żelaznej iwanogrodzko-dąbrowskiej wiodącej z Huty Bankowej przez Olkusz, Jaroszowiec i Wolbrom do Kielc i dalej do Rosji 

8 czerwca 1922 - podjęto decyzje o budowie kaplicy w Jaroszowcu, który wówczas należał do parafii św. Andrzeja z Olkusza

1922-29 - budowa kaplicy

1929 - budowa pierwszej kaplicy, w której umieszczono obraz Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

26 października 1939 - Jaroszowiec został włączony do utworzonej przez okupanta Generalnej Guberni, której zachodnia granica z III Rzesza przebiegała na zachód od Zalesia, Jaroszowca i Olewina pozostawiając w III Rzeszy m.in. Klucze i Olkusz

1939-45 - Niemcy w Jaroszowcu założyli koszary wojskowe. W lesie obok osady wybudowano kilka baraków na wojskowe magazyny zywnościowe, budynek miejscowego kasyna zamieniono na koszary a w innym budynku stacjonowała placówka straży granicznej. Latem 1944 r. w związku z wymianą załogi wojskowej stacjonowała w Jaroszowcu kompania wartownicza Wehrmachtu, która zajęła na swoje potrzeby również dwa kolejne budynki we wsi oraz parterowy budynek miejscowej szkoły podstawowej.

11 sierpnia 1944 - partyzancki oddział "Hardego" stacjonujący w pobliskiej gajówce Psiarskie k. Smolenia próbował dokonać napadu na tutejsze koszary, jednak akcja został odłożona z powodu alarmu podniesionego przez Niemców na widok przelatujących nad nimi alianckich samolotów.

12 i 14 sierpnia 1944 - oddział "Hardego" przeprowadził udany wypad na koszary wojskowe w Jaroszowcu poprzedzony zuchwałą akcją zwiadowczą zdobywając 17 karabinów, 2 pistolety, 26 hełmów, większa ilość granatów, oporządzenie i amunicję

1959-61 - uruchomienie huty szkła walcowanego

19 września 1978 - biskup kielecki Jan Jaroszewicz wydał dekret erygujący parafię Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Jaroszowcu i tym samym ustanowił pierwszego proboszcza ks. Stanisława Ferta

27 marca 1981 - rozpoczęto budowę kościoła

21 maja 1995 - bp Adam Śmigielski wyniósł kościół w Jaroszowcu do rangi sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych

2005 - odbudowa orczyka po pożarze

Warto zobaczyć:

Pomiędzy Jaroszowcem a drogą Olkusz-Wolbrom skała Zubowa z Jaskinią Jaroszowską i Szczeliną Jaroszowską. W okolicy tej góry planuje się utworzenie rez. leśnego Pazurek (Ochrona zbiorowisk buczyny sudeckiej, ciepłolubnej buczyny naskalnej, kwaśnej buczyny niżowej oraz malowniczych skał wapiennych)

W lesie w stronę Golczowic planuje się stworzyć rez. leśny Góra Stołowa (Ochrona zbiorowisk lasu grądowego, jaworzyny górskiej, buczyny sudeckiej, ciepłolubnej buczyny naskalnej, kwaśnej buczyny niżowej oraz malowniczych skał wapiennych i jaskini). W kompleksie Góry Stołowej znajduje się niezwykle cenna Jaskinia Błotna a na wschód od niej w Ostrej Górze interesująca Jaskinia Pod Porzeczką. Po Górze Stołowej poprowadzona jest ścieżka dydaktyczna.

We wsi wschodnim stoku wzgórza Maniakówka znajduje się stok narciarski z wyciągiem orczykowym.

W centrum wsi znajduje się współczesne sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

powiększ
Wyciąg w Jaroszowcu, fot. UM Klucze

powiększ
Sanktuarium w Jaroszowcu, fot. T. Kluk

powiększ
Wejście do sanktuarium w Jaroszowcu, fot. T. Kluk

powiększ
Otoczenie sanktuarium w Jaroszowcu, fot. T. Kluk

powiększ
Dawny kamieniołom "Cieszyniec" koło Jaroszowca, fot. T. Kluk

powiększ
Dawny kamieniołom "Cieszyniec" koło Jaroszowca, fot. T. Kluk

Zobacz także

sanktuarium w Jaroszowcu
J. Błotna
J Pod Porzeczką
J. Jaroszowska
J. Szczelina Jaroszowska

szlak Orlich Gniazd
szlak Pustynny

szlaki rowerowe
ścieżki dydaktyczne

stoki narciarskie

Olkusz
Wolbrom
Golczowice
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony