IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Irządze - rys miejscowości

IRZĄDZE

Wieś leżąca na wsch. skraju Niecki Nidziańskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Jury

1220 - wg tradycji, wieś ta stanowiła uposażenie żon książąt polskich (mówi się np. o Dąbrówce - żonie Mieszka I i Ryksie - żonie Mieszka II), ale dopiero z tego roku pochodzi pierwsza historyczna wzmianka o wsi. W ciągu dalszych wieków należała do prywatnych właścicieli.

1390 - budowa kościoła

1657 - pod Irządzami stoczona została duża bitwa między wojskami polskimi i wojskami ks. siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego II, który najechał na Polskę. W ferworze walki kościół podobnie jak i wieś zostały zniszczone

2 poł. XVII w. - odbudowa kościoła po zniszczeniach wojennych

XVIII w. - budowa dworu-pałacu oraz założenie wokół niego ogrodu

2 poł. XIX w. - gruntowna przebudowa dworu

1894 - rozbudowa kościoła o kaplice i kruchtę

Warto zobaczyć:

Kościół św. Wacława

W pobliżu kościoła stoi murowany dwór-pałac, przed którym rośnie ogromna, pomnikowa lipa z dwoma odnogami (nr 23/101-1989)

We wsi znajdują się jeszcze dwa pomniki przyrody: topola biała koło kościoła (nr 23/102-1989) oraz dąb szypułkowy (nr 23/103-1989)

Zobacz także

kościół św. Wacława
dwór-pałac

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony