IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Imbramowice - rys miejscowości

IMBRAMOWICE

Wieś leżąca w górnym odcinku dol. Dłubni, u wylotu przełomowego jej odcinka

VIII-IX w. - w Zagórowej k. Imbramowic istniało grodzisko pierścieniowe

1198 - pierwsza wzmianka o wsi nazywanej wówczas Dłubnia. Była to posiadłość bożogrobców z Miechowa. Później była własnością prywatną

1223-26 (lub 1220-25) - komes Imbram i jego siostrzeniec, biskup krakowski Iwo Odrowąż ufundowali tu klasztor Norbertanek (i Norbertanów ?), które sprowadzili ze Zwierzyńca pod Krakowem i uposażyli go kilkoma wsiami (m.in. Dłubnią /Imbramowicami/, Małyszycami, Trzyciążem, Zagórową i Przeginią /wkrótce zmienioną na Tarnawę/)

1225 - budowa drewnianego kościoła parafialnego

XIII w. - w klasztorze istniał gotycki kościół

XVII w.-1918/39 - z małymi przerwami przez cały ten okres Norbertanki prowadziły tu szkołę dla dziewcząt z domów szlacheckich

1 połowa XVIII w. - budowa domku kapelana w klasztorze

1710 - spłonął gotycki kościół klasztorny z XIII w.

1711 - 21 (lub 1710-31) - budowa kościoła klasztornego w stylu barokowym przez Kacpra Bażankę na miejscu i wykorzystaniem murów wcześniej spalonego i budowa budynku klasztornego dzięki staraniom Zofii Grotówny

1723 - 25 - pokrycie tynków wewnątrz kościoła klasztornego polichromią

1735 - 36 - budowa murowanego kościoła parafialnego św. Benedykta na miejscu drewnianej świątyni z  1225. Kościół otoczono ogrodzeniem z bramkami. Była to fundacja Zofii Grotówny 

1758 - 69 - budowa przez Teresę Mieroszewską oficyny dla księży oraz spichlerza na terenie klasztoru 

XIX w. - rozbudowa budynku klasztornego

1 połowa XIX w. - przebudowa spichlerza klasztornego

1819 - rząd rosyjski dokonał kasaty majątku klasztornego, a wsie zakonne sekularyzował. Wynikało to m.in. z tego, że klasztor w okresie zaborów stanowił silny ośrodek polskości.

1831 - rząd carski z majątku imbramowickiego utworzył tzw. majorat donacyjny

1835 - klasztor został restytuowany

1836 - spłonęły zabudowania klasztoru

1843 - budowa bramki cmentarnej

1863 - bitwa. Po pożarze kościoła klasztornego przebudowano go

15 sierpień 1863 - po bitwie stoczonej w Glanowie między powstańcami styczniowymi i wojskami rosyjskimi na starym cmentarzu w Imbramowicach pochowano 42 poległych powstańców

1875 - po kolejnym pożarze kościoła klasztornego dokonano kolejnej przebudowy

1963 - odbudowa budynku klasztornego. Na grobie powstańców na starym cmentarzu umieszczono głaz pamiątkowy

1973 - w klasztorze dokonano sensacyjnego odkrycia obrazu Jana Breughla Starszego

Warto zobaczyć:

Zespół klasztorny Norbertanek

Przy drodze do Glanowa stoi kościół parafialny św. Benedykta

Powyżej kościoła parafialnego znajduje się stary cmentarz z grobem powstańców z oddziału braci Habichów, poległych w Glanowie i pod Imbramowicami 15 VIII 1863 r. Bliżej wejścia na cmentarzu znajduje się grób Leona Rutkowskiego, dzierżawcy Glanowa, który również zginął podczas bitwy powstańców z wojskami carskimi. Na cmentarzu tym jest również pochowany w rodzinnym grobie Zygmunt Novák zmarły w 1972 twórca koncepcji Jurajskiego Parku Krajobrazowego.

Na zachód od wsi w Dolinie Dłubni (Dłubniański Park Krajobrazowy) na Zamkowej Górze znajduje się grodzisko.

powiększ
Fot. Michał Łasiński - Dolina Dłubni w okolicy Ibramowic /w tle wieża klasztoru Norbertanek/
  powiększ
Fot. Michał Łasiński - Kościół Parafialny w Imbramowicach p.w. św. Benedykta

powiększ
Fot. Michał Łasiński - Kościół Parafialny w Imbramowicach p.w. św. Benedykta

powiększ
Fot. Michał Łasiński - Imbramowice kolonia górna

powiększ
Fot. Michał Łasiński - zabytkowy cmentarz tzw. stary w Imbramowicach

powiększ
Fot. Michał Łasiński - Klasztor ss. Norbertanek w Imbramowicach wraz z przyległym ogrodem

powiększ
Fot. Michał Łasiński - widok na Kościół Parafialny w Imbramowicach od strony klasztoru, w głębi dom (w przeszłości młyn wodny) pana Korczyńskiego

powiększ
Fot. Michał Łasiński - Klasztor ss. Norbertanek w Imbramowicach wraz z przyległym ogrodem

powiększ
Fot. Michał Łasiński - widok na dolinę Dłubni koło Imbramowic,  po prawej stronie, na wzgórzu o nazwie Łakota widoczne pozostałości grodziska w postaci wałów ziemnych

powiększ
Fot. Michał Łasiński - dolina Dłubni koło Imbramowic

powiększ
Fot. Michał Łasiński - dolina Dłubni koło Imbramowic

Zobacz także

klasztor Norbertanek
kościół św. Benedykta
grodzisko w Zagórowej
Glanów
Małyszyce
Tarnawa
Trzyciąż
Zagórowa
Dłubniański PK
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony